Skriv ut

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer - ESR - avhöll som planerat årsmöte lördagen den 12 mars på Beredskapsmuseet i Djuramossa, norr Hälsingborg.

arsmotet2005

Till årsmötesordförande valdes Rolf SM7XZW och till sekreterare för mötet Marie SM7YLZ

Årsmötesförhandlingarna startade kl 11 med att Bengt SM7EQL, ordf i ESR hälsade alla mötesdeltagarna hjärtligt välkomna. Till årsmötesordförande valdes Rolf Wichers SM7XZW och till sekreterare för dagen Marie SM7YLZ. Det gångna årets verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning redovisade. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2004. Inga motioner från medlemmarna hade inkommit. Styrelsens proposition om en minskning av styrelsens storlek för att effektivisera arbetet antogs och medlemsavgiften bestämdes vara oförändrad, d v s 100 kronor för en 12 månaders period. Valberedningens förslag för år 2005 redovisades av Göran SM7DLK. Inga övriga förslag förelåg och årsmötet beslutade sålunda att tillsätta följande styrelseledamöter och funktionärer;

Ordförande Bengt Falkenberg  SM7EQL Omval
Sekreterare Marie Ciecierski SM7YLZ Nyval
Kassör Jan-Ingvar Johannesson SM7OHL Nyval
Aktivitetsansvarig Staffan Wierup SM7DQW Omval
Webb-ansvarig Kent Hansson SM7MMJ Nyval
Ersättare Richard Nicklasson SM7OHB Omval
Ersättare Sten Ewerlöf SM7YPL Omval
        
Revisor Rolf Wichers SM7XZW Omval
Revisor Kjell Rasmusson SM7BAE Nyval
Revisorsuppleant Mats Olofsson SM7GIB Nyval
        
Valberedning Henrik Adolfson SM7JNT Nyval
Valberedning Göran Carlsson  SM7DLK Omval

Årsmötesförhandlingarna avslutades genom att ordföranden tackade alla avgående ledamöter och funktionärer för fint arbete och där Lennart SM7KHF belönades med en stor applåd för sitt arbete att ge Föreningen en stabil grund att stå på, i form av tydliga stadgar och policies för verksamheten.   

(Protokoll från årsmötet publiceras inom kort på medlemssidorna)

Efter årsmötesförhandlingarna serverades ärtsoppa och pannkakor på militärt vis...

arsmotet2005

Kanoncaféets Fältmeny bestod av ärtsoppa, smör, bröd, dryck (lättöl/ramlösa), pannkakor, sylt, grädde samt kaffe eller te. Ärtsoppan serverades givetvis ur kokkärl, eller "snuskburk", som kokkärlet kallas av de flesta.

Beredskapsmuseet i Djuramossa är Sveriges enda museum i en underjordisk försvarsanläggning, byggd 1940. Försvarsanläggningens namn var Batteri Helsingborg. Batteriets främsta uppgift var att spränga Helsingörs tågstation och hamn, Kronborgs Slott samt det tyska batteri som anlagts i Hornbaek. Anläggningen omfattar i museets regi cirka 700 kvm under jord och 5000 kvm ovan jord.

arsmotet2005

När lunchen var avklarad höll Johan Andreé, verksamhetsansvarig för Beredskapsmuseet ett spännande föredrag om Batteri Helsingborg. Eftemiddagen ägnades åt en guidad tur till kanonen Maja och därefter till den underjordiska f d ledningscentralen och övriga delar av museet. -Ditåt ligger Kronborg Slott i Danmark säger Johan Andreé.

Batteri Helsingborg stod färdigt och stridsklart den 7 juni 1940. Batteri Helsingborg ansågs vara ett av de modernaste batterierna i Europa när det var färdigbyggt.

Batteri Helsingborg hade som främsta uppgift att försvara Sverige om fienden Tyskland på andra sidan sundet skulle välja att angripa även det neutrala Sverige. Utöver skyddet mot angripare hade Batteri Helsingborg ett flertal fasta objekt som skulle beskjutas om Tyskland anföll. De fasta objekten låg på danska sidan. För att snabbt kunna rikta kanonerna mot tilltänkt mål fanns färdigskrivna koordinater uppsatta vid varje kanon. Målen var bl.a: Helsingörs tågstation och hamn, ett tyskt batteri i Hornbaek, en tysk kryssare, "KÖLN", periodvis stationerad i Helsingör.

Livet på Djuramossa
Ledigheter och permissioner beviljades med hänsyn till beredskapsläget. I regel var 10% tjänstlediga under max sex dagar. 25% hade permission från lördag morgon till söndag kväll. Onsdagkvällar var det dans. Många av de som var förlagda på Batteri HB har berättat om de eftertraktade dansaftnarna, då svärmande par kunde ta sig en promenad på "kärleksstigen" som gick från Djuramossavägen in i naturreservatet. Dalens Tivoli var en dansbana precis i början av Djuramossavägen. Hit styrdes kosan alltsom oftast. 

-Just Dalens Tivoli fick ett starkt uppsving av förklarliga skäl under beredskapsåren. 400 soldater skulle roa sig. Problem uppstod dock då antalet flickor vida understeg antalet soldater. Annonser sattes till och med in i Helsingborgs Dagblad för att råda bot på den stora avsaknaden av danspartners. Flickorna kom till sist från större delen av området kring Helsingborg för att kunna ta sig en svängom på Dalens Tivoli. Orkestern som spelade på onsdagkvällarna hade ett förnämligt namn: "Djuramåsa invasionsorkester" berättar Johan Andreé.

Till sist blev det problem på Dalens Tivoli på grund av att det kom för många damer till danskvällarna. Soldaterna på Batteriet räckte helt enkelt inte till numerärt för att dansa med alla tillresta damer. Orsaken till detta var framför allt färre permissioner än tidigare. Trots detta fortsatte Dalens Tivoli med dansen på onsdagar.

Många detaljer

arsmotet2005

Många fina miljöer hade byggt upp och allt undersöktes i detalj. -Titta en gammal radio! -Ett typiskt renoveringsobjekt säger Göran SM7DLK. 

arsmotet2005

Johan Andreé berättade om livet i kanonbunkern under beredskapstiden på 40-talet. Kanonen är av kaliber 15.2 cm och har en räckvidd av 25 km - vilket betyder långt in över Danmark.

Innan det blev dags att tänka på hemfärd avhöll den nya styrelsen ett kort konstituerande möte där bl a riktlinjer för de kommande ESR-aktiviteterna på SSA Årsmöte, Bolmen Fieldday 2005 och Radioträff Syd RS-05 bestämdes. 

arsmotet2005

12 mars 2005. En av pjäserna i ett något vintrigt landskap, 2 grader kallt svag vind och lätt snöfall.

Styrelsen för ESR tackar Johan och Beredskapsmuseet för en mycket intressant dag och en utomförträffligt givande rundvandring på Djuramossa. Alla var nöjda och kommer säkert tillbaks igen - till sommaren och värmen.

arsmotet2005

Bengt Falkenberg, SM7EQL

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information