Automatic Gain Control eller på svenska AFR, Automatisk Förstärknings Reglering. Det är ett system i AM, SSB, CW mottagare för att med inkommande signalstyrka reglera mottagarens förstärkning, i avsikt att erhålla en konstant ljudstyrka. AGC systemet styr förstärkningen i både HF- och mellanfrekvensstegen. En mycket stor dynamik i inkommande signalstyrkor, (mer än 120 dB) gör att det är nödvändigt med ett AGC system. Vid SSB och CW mottagning användes fördröjd AGC, dvs det tar en tid (1-2 sek) innan full förstärkning på mottagaren erhållits, avsikten är att förhindra att bruset pumpar i talpauserna.

De flesta mottagare har variabel tidskonstant, snabb el. långsam,  Eng. AGC Fast, AGC slow. Vid AM mottagning användes snabb AGC, men blir den alltför snabb kommer AGC att reglera bort en del av moduleringen, med distorsion som följd. Även TV mottagare har AGC, i sin bildmottagare, då denna är amplitudmodulerad. AGC:ns egenskaper bestämmer i hög grad hur en mottagare upplevs. En gammal rörbestyckad mottagare med dålig AGC kan upplevas som lågbrusig, och en modern känslig mottagare med lågt egenbrus och med väl utvecklad AGC som brusig. Genom att använda RF gain kan man själv ställa in AGC funktionen. Även AGC tidskonstanterna betyder mycket för mottagarens egenskaper. AGC användes normalt inte i FM mottagare.
 
AGC Attack
Detta är den tid det tar för AGC systemet att ställa ner mottagarens känslighet till den nivå som motsvaras av signalstyrkan. En alltför kort attacktid gör att AGC systemet ställer ner känsligheten för pulsstörningar, och andra störningar. En för lång attacktid ger kraftig distorsion vid SSB mottagning av starka signaler, då mottagaren för ett kort ögonblick överstyrs, detta sker vid början av stavelser och nya meningar.
 
AGC Off
AGC systemet avstängt, detta läge finns på avancerade mottagare, skall komplettas med användning av RF gain, annars sker överstyrning av mottagaren. Användes ibland vid mätningar av brusnivå eller signalstyrkor. Det är lätt att glömma AGC i off läge med kraftig distorsion i mottagningen som följd.
 
AGC Threshold
Den automatiska förstärknings regleringens tröskelnivå, dvs den signalstyrka då AGC tar över. Det är normalt att AGC börjar arbeta vid en insignal c:a 30 dB över känslighetsgränsen. En alltför låg AGC tröskel gör att mottagaren låter brusigt. En kortvågsmottagare för kommersiellt bruk har ofta en lägre tröskel för AGC inträde, avsikten är att alla signalstyrkor skall ge samma ljudnivå, en kortvågsmottagare för amatörradio skall ge en viss känsla för signalstyrkan, och har därför 30 dB tröskelvärde.

Roy Nordqvist  SM4FPD



Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information