4. Mottagare

Mottagare består av ett lämpligt val av kretsar för att omvandla radiosignalen från antennen till tydbar information. Valet av kretsar är beroende av vilket frekvensområde och vilka modulationstyper som skall användas.

Under denna rubrik - Mottagare - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av mottagare, deras grundegenskaper och användning.

Automatic Gain Control eller på svenska AFR, Automatisk Förstärknings Reglering. Det är ett system i AM, SSB, CW mottagare för att med inkommande signalstyrka reglera mottagarens förstärkning, i avsikt att erhålla en konstant ljudstyrka. AGC systemet styr förstärkningen i både HF- och mellanfrekvensstegen. En mycket stor dynamik i inkommande signalstyrkor, (mer än 120 dB) gör att det är nödvändigt med ett AGC system. Vid SSB och CW mottagning användes fördröjd AGC, dvs det tar en tid (1-2 sek) innan full förstärkning på mottagaren erhållits, avsikten är att förhindra att bruset pumpar i talpauserna.

FM för scannerlyssnare, radioamatörer och proffs

FM (Frekvens Modulering) används sedan 40 talet i både rundradiosammanhang, TV ljud, kommunikationsradio och amatörradio. Nya digitala modulationstekniker kommer på sikt att komplettera FM (och även SSB på kortvåg) FM kommer att finnas kvar många år framöver och hittills syns inga tendenser på någon nergång i popularitet.

Det har aldrig funnits så många rundradiostationer som nu! Ljuddistribution i alla dess former har blivit allt viktigare och folk lyssnar fler timmar per vecka än någonsin förr, både på radio och alla andra ljudmedia.

Men publiken blir också mer kvalitetskrävande. Med tillkomsten av CD- och MP3-spelare till överkomliga priser, erfarenheterna av bra ljud från Digital Versatile Disc (DVD) liksom över Internet, så vänjer sig publiken med allt bättre ljudkvalitet.

Läs mer...

I rundradions barndom sände man på mellanvåg och långvåg med amplitudmodulering, AM. Det krävs inga komplicerade apparater för att ta emot dessa sändningar. De första mottagarna var också kristallmottagare med högohmiga hörtelefoner, som vid goda mottagningsförhållanden kunde ligga på bordet och nästan fungera som högtalare. Namnet kristallmottagare kom av att man likriktade de mottagna högfrekvenssignalerna med en detektor, som innehöll en liten kristall (ofta en blyförening), mot vilken man satte en liten avfjädrad metallspets.

Läs mer...

Modern computers have the processing power to outperform conventional radios in receiving signals with poor S/N. Particularly when the poor S/N is due to interferences rather than to white (galactic) noise the computer can remove interference within the narrow bandwidth of the desired signal by use of the information about the interference source retrieved by use of larger bandwidths. The signal processing can be far more clever than what has been possible before. Each interference source can be treated as a signal and the DSP radio can receive AND SEPARATE a large number of signals simultaneously. The DSP radio package is under development with flexibility and generality as important aspects. This page contains links to pages that describe different aspects of digital radio processing in the order they are encountered in the ongoing development. The DSP-radio for LINUX is designed for all narrow band modulation methods for all frequency bands.

Läs mer...

DSP på gott och ont i amatörradioapparater, ICOM med digital signalbehandling DSP bestyckad HF transceiver för amatörbruk -  Kenwood TS-870 med LF DSP - Proffsmottagare med DSP - En digital djungel som det finns anledning att ha synpunkter på!

Läs mer...

S-meter på engelska "Signal strenght meter" är ett instrument som visar inkommande signalstyrka på en mottagare. Instrumentet kan vara graderat i S-enheter, dBm, mikrovolt (uV) eller bara en relativ sifferskala. S-metern mäter signalstyrkan genom att den är kopplad till AGC systemet i mottagaren. Av det skälet får man vanligen inget S-meter utslag vid låga signalstyrkor, under AGC tröskeln. Genom S-metern får man en uppfattning om signalstyrkan på den station man lyssnar, man kan avgöra skillnader om motstationen vill utföra prov med antenner. 

Läs mer...

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information