Som tidigare antagits har PTS beslutat att fastställa de nya föreskrifterna om undantag för tillståndsplikt, där bl.a amatörradio ingår. Det innebär att tillståndsfriheten nu begränsas till amatörradiosändare med högst 200W, mot tidigare högst 1000W (andra effekter i vissa band).

I samband med detta införlivas också 60m-bandet (5,3515-5,3665 MHz) i föreskrifterna och är nu officiellt definierat som ett amatörband. Särskilt experimenttillstånd behöver inte längre sökas. Maximal effekt är 15W e.i.r.p

 

Den nya föreskriften finns nu tillgänglig på PTS hemsida:  https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/radio/beslutade_ptsfs-2018-3-undantagsforeskrifter.pdf, och börjar gälla 2018-11-01.

Nytt är då att tillstånd behöver sökas om man vill köra mer än 200W.

PTS har publicerat ett faktablad om det nya tillståndet här:
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/faktablad/radio/undantag/faktablad-amatorradiotillstand-pts-f-2018_7.pdf

Av faktabladet framgår att det endast kan beviljas 1000W-tillstånd för fasta radiosändare, och att den högre effekten endast gäller på de band som tidigare hade 1000W maximal effekt. Vidare framgår att årsavgiften kommer att vara 284:- (2018), att tillståndet har en giltighetstid på 3 år och att det förlängs automatiskt så länge villkoren är uppfyllda. F.n. verkar det alltså inte kunna beviljas tillstånd för mobil eller portabel användning. Där blir gränsen fortsatt 200W.

PTS har också tagit fram en ansökningsblankett att använda för den som avser använda mer än 200W. Ansökningsblanketten finns här: 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/blanketter/amatorradio/amatorradio.pdf

PTS informerar om ändringarna i föreskriften på den här sidan: 
https://pts.se/sv/nyheter/radio/2018/pts-beslutar-om-mer-utrymme-for-tillstandsfri-radioanvandning/

Utöver ändringarna som berör amatörradio finns 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare. Ändringar har gjorts på sammanlagt 41 punkter.

PTS har också publicerat bemötande av inkomna remissvar, där det bl.a framgår hur PTS ser på de invändningar ESR framfört genom sitt remissvar. PTS bemötande hittas här:  https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2018/samrad-om-pts-forslag-om-nya-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare/

Sammanfattningsvis kan vi då konstatera att från den 1 November 2018 gäller samma regler som tidigare - i alla fall för fasta sändare - om man sökt och beviljats tillstånd, och betalar årsavgiften på f.n. 284:-. 

(artikeln uppdaterad 2018-09-22/red)

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information