2. Komponenter

Beståndsdelarna i en elektronikapparat kallas komponenter. Dessa kan grovt delas in i passiva komponenter som motstånd, kondensatorer, induktanser och dioder och aktiva komponenter som transistorer, integrerade kretsar och elektronrör.

Under denna rubrik - Komponenter - läggs artiklar upp som behandlar enskilda komponenter, deras grundegenskaper och användning.

 

 

Kondensatorns funktion är att lagra elektrisk laddning, denna egenskap kallas för kapacitans.En enkel kondensator består av två metallplattor separerade av ett ickeledande material som kallas dielektrikum.

Kapacitans mäts i enheten Farad (F) och har beteckningen C. Kapacitansen bestäms av avståndet mellan metallplattorna, storleken på metallplattorna och det dielektriska materialet. I princip kan man säga att ju större plattor och kortare avstånd mellan dem desto större kapacitans.

Läs mer...

Var gång vi radioamatörer vill linda spolar av något slag på en s.k. ferritkärna, i all synnerhet när vi vill göra en bra BALUN, refererar vi till facklitteraturen - tidskrifter eller böcker och finner visserligen en mängd kakrecept, men tyvärr härskar det en babylonisk språkförbistring, när det gäller specificeringen av kärnmaterialet. Författarna tycks inte kunna ena sig, om vi nu ska använda 'FERRITE' eller IRON POWDER'-ringkärnor! Att förstå skillnaden mellan 'IRON POWDER' och 'FERRITE' material är viktigt, när det gäller att välja det optimala kärnmaterialet för ett särskilt ändamål. Varje grupp uppvisar nämligen ett stort antal variationer i storlek och materialblandning, som resulterar i olika permeabilitetsvärden, frekvensområden, mättning och flux, temperaturkoefficienter osv. Vi ska därför i den föijande texten försöka förklara de viktigaste begreppen och skillnaderna.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information