Skriv ut

Ett möte om kraven för amatörradiocertifikat hölls 2012-06-13 hos PTS Spektrumavdelning.

Ämnet för mötet var ursprungligen endast att diskutera och utforma typfrågor för certifikatproven.

ESR hade dock sänt en formell begäran att mötet även skulle handla om grunderna för samrådsgruppens arbete samt dess mandat. Dessa frågor togs upp innan diskussionen om typfrågorna öppnades.

ESR presenterade de ställningstaganden som ligger bakom inlagan, som primärt handlar om hur en konsekvent metodik, spårbarhet samt kvalitetssäkring ska kunna upprätthållas i det fortsatta arbetet. ESR visade även förslag på vägar hur kvalitetssäkring vid framtagandet av provfrågebanken kan lösas i det fortsatta praktiska arbetet. Materialet distribuerades inom gruppen.


PTS hade inga större invändningar mot upplägget, utan underströk att dessa faktorer har avgörande betydelse.

Följande klargjordes:

* Arbetet utgår från hela CEPT-rekommendationen T/R 61-02 vilken kommer att vara normgivande för den framtida provfrågebanken
* Det är ”Syllabus” i T/R 61-02 som avgör hur examinationen ska vara utformad i både bredd och djup, inte något läromedel eller någon kursplan. 
* ESR:s studie, jämförelse och genomlysning av kraven internationellt är användbar inom det fortsatta arbetet
* Läromedel och kursplaner är något som ska komma i ett senare skede
* Gruppens mandat är att komma med förslag till hur typfrågor och examinationsfrågor ska vara utformade

En diskussion om hur kraven i T/R 61-02 relaterar till provfrågebank och examinationer utgående från en målbild som sammanställts av FRO utmynnade i att ett ”top-down” resonemang ska råda i fortsättningen. Innan några detaljerade provfrågor, läromedel eller kursplaner omsätts i praktiken ska dessa vara förankrade i T/R 61-02.
Några tillägg och förändringar av materialet som finns i ”Syllabus” diskuterades i syfte att modernisera stoffet bl.a:

* Mer avancerad digital kommunikation 
* Digital signalbehandling och ”Software Defined Radio”
* PIC-processorer (motsvarande) och programmerbar logik
* ”Konsumentkunskap” (Grundläggande förståelse och tolkning av tekniska data)
* CE-märkningskravet, undantagen i EMC- och R&TTE- direktiven samt deras konsekvenser
* Fjärrmanöver av radioanläggningar

Gruppen har fått till uppgift att per korrespondens utforma typfrågor som i urval ska behandla alla 42 rubrikerna i T/R 61-02 och deras underrubriker fram till nästa möte under andra halvan av september.

Sammanfattningsvis har ESR i allt väsentligt fått gehör hos PTS för sina invändningar av formell natur, samt tillsammans med FRO visat på framkomliga vägar och nya synsätt för det fortsatta arbetet mot en reformerad och framför allt bredare provfrågebank.

Deltagare i mötet var:
PTS    Christer Jonson, sammankallande
PTS    Lars Eklund, chef för Spektrumavdelningens tillsynsenhet, adjungerad
ESR    Karl-Arne Markström SM0AOM
ESR    Leif Nilsson SM7MCD
FRO    Lars Nordgren SM0OY
SSA    Johan Mattson SA5BJM
SSA    Tore Andersson SM0DZB

/ESR Arbetsgrupp för provfrågor
2012-06-14

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information