UWB Ultra Wideband i Sverige. Post- och telestyrelsens ståndpunkter, farhågor samt information om det påbörjade arbetet med framtagning av standarder. Kompabilitetsstudier med bl a amatörradiotjänsten. Preliminär rapport i januari 2002 samt slutrapport juni 2002. PTS anteckningar från Forum från Radiofrågor. Källa: PTS.

Introduktion till IMPULSRADIO IRS  " An extreme type of radio link are the Impulse Radio System (IRS), also known as UltraWide Band (UWB). In such a system, a bandwidth of many GHz is used. An UWB system does not use a carrier as in a conventional narrowband radio system, but rather a train of very short monopulses (nanoseconds). Källa: Örebro Universitet.

Report to EC-Meeting Region 1 Oman April 2001. Beskriver tekniken bakom UWB och förväntade emissionsnivåer.

FRITT FRAM FÖR UWB. USA ger klartecken för den nya radiotekniken Ultra Wide Band Radio, UWB. Systemet använder hela frekvensområdet mellan 3.1 GHz - 10.6 GHz och får en kapacitet på 100 Mbit/s. UWB förväntas bli en stark konkurrent till existerande system såsom Bluetooth etc. 

Selected articles on UWB Technology  Fakta och IEEE publikationer från 1968-1998 m fl.

UWB Technology. On February 14, 2002, the Federal Communications Commission (FCC) issued a First Report and Order for UWB technology, which authorizes the commercial deployment of UWB technology.

Welcome to the Ultra Wideband Working Group website! The Ultra Wideband Working Group has been established as an unofficial association of industry leaders and scholars with interest in UWB technology, as well as issues related to commercialization.

Regeringens promemoria 2000/01:84 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och Sociala Kommittén och regionkommittén om resultatet av världskonferensen om radiokommunikationer 2000 (WRC-2000) med relevans för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen Dokumentbeteckning KOM (2000) 811 slutlig


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information