Undergruppen SE35 inom CEPT arbetar med att ta fram ett utkast till CEPT-rekommendation om gränsvärden för alla typer av kabelnät som används för kommunikation (PLC, xDSL, kabel-TV och LAN). Ordförande för SE35 har givit de olika radiotjänsterna möjlighet att uttrycka sina uppfattningar genom att inkludera ett informellt avsnitt om "icke- administrationers synpunkter".

IARU har uppfattningen att den brusökning som kommer från nätverk för telekommunikation bör vara så låg som möjligt i förhållande till den naturliga brusnivån. Chris Verholt, OZ8CY (ordförande i EMC-arbetsgruppen inom IARU Region 1) har skickat ett meddelande till ordförande för CEPT SE35, som stöd för en gräns på  0 dBuV/m mätt med bandbredden 9 kHz på avståndet 10 meter.

Flera medlemsföreningar inom IARU har också skickat synpunkter till CEPT, och SSA har skickat nedanstående brev (fritt översatt).

-------------

Gränsvärden för strålning från kabelnät

Till ordförande i CEPT-SE35,


SSA har under en tid följt försöken att utveckla en standard för kommunikation över kabelnät.

Medan vi känner till nödvändigheten att tillgodose kraven från olika behov som ibland är i konflikt, noterar vi också att möjlighetyerna till tekniska lösningar skiljer sig markant mellan de traditionella kommunikationssätten baserade på utbredning av radiovågor respektive kommunikation som använder olika typer av kablar.

Det är ett allmänt krav, enligt ITU reglemente, att använda senast tillgängliga teknik vid konstruktion av radioutrustning, för att utnyttja spektrum effektivt och begränsa störningar på andra tjänster.

Samma principer bör gälla för tekniska system som utstrålar elektromagnetisk energi utan att de ingår i ett radiosystem enligt ITU reglemente. Medan det är mycket svårt att skydda radiomottagare från nya strålningskällor, 
så är det ett rimligt krav att kabelbaserade system konstrueras så att de inte utstrålar mer energi än nödvändigt.

Amatörradiotjänsten, bland andra, arbetar ofta i närheten av det naturliga bakgrundsbruset och ytterligare brus från andra källor kommer att påverka möjligheterna att fortsätta använda denna tjänst. Detta gäller speciellt på
kortvåg, inklusive amatörradiobanden från 1800 kHz till 29,7 MHz.

Det är också känt att när ett system har tagits i drift eller utrustning har kommit ut på marknaden, är det mycket svårt att skärpa kraven och, om det överhuvud taget är möjligt, kommer det sannolikt att ta många år. Det är därför allmänt accepterat inom internationella organisationer att provisoriska regler och krav bör vara konservativa, med en möjlighet att lätta på kraven när man fått erfarenheter som ger stöd för en sådan ändring.

SSA uppfattning är därför att skyddet av existerande radiotjänster, och speciellt amatörradio, motiverar en inledande standard baserad på strålningsnivåer från kabelnät med värden kring  0 dBuV/m mätt på ett avstånd av 10 m inom frekvensområdet 1800 kHz till 29,7 MHz.

Hälsningar,

Sigge Skarsfjäll
HF Manager, SSA

-------------

Not. Artikeln tidigare publicerad i QTC nr 11 2001 

Copyright © 2001, 2002 Sigge Skarsfjäll, SM5KUX

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information