Ännu ett förslag till ny standard för Elnätskommunikation (PLC)

Ett förslag från BBC, IARU samt flera kortvågsanvändare där maximal utstrålning ligger 30 dB under NB30 nivåerna. Detta förslag baserar sig på mätningar av det normala bakgrundsbruset och är vad som krävs för att kortvågen skall kunna användas för rundradio och radiokommunikation även i fortsättningen.

 RWE i Tyskland lägger ner PLC

Den tyska energijätten RWE har beslutat att lägga ner projektet med Internet via elnät. Anledningen uppges vara att flera av de frekvenser som PLC-systemet använder är reserverade för räddningstjänsten. RWE uppger också att man haft problem med PLC-modemen. Detta tillbakavisas dock av leverantören Ascom.
Källa: Financial Times Deutchland

Läs även en artikel i Ny Teknik


PLT Symposium  29th June 2002 Friedrichshafen


The Chairman, Karl Voegele DK9HU, welcoming those in attendance, opened the symposium; he stressed the importance of the meeting in view of the threat to amateur radio operation around the world.  He stressed that the introduction of PLT was not a local issue confined to Europe, and that it was important that all spectrum users and organisations under threat from this technology, should combine their efforts in resisting its introduction, without adequate safeguards to the spectrum most at risk.

Ladda ner hela rapporten som PDF-fil


Power Line Communication (PLC/PLT) får inte byggas ut i JAPAN


Omfattande japanska studier har utvisat att de elektromagnetiska fält som utstrålas av PLC/PLT-system har skadlig inverkan på annan radiokommunikation. Läs mer här

 

MER ATT LÄSA OM ELNÄTSKOMMUNIKATION, PLC

Sydkraft Bredband och Ilevo i samarbete Sydkraft Bredband rapporterar om att man tillsammans med utvecklingsföretaget Ilevo nått ett tekniskt genombrott för elnätskommunikation, PLC. I Malmö kan 20 lägenhetsinnehavare redan nu surfa på elnätet.

EUROCOM Newsletter 2002-04-12 International Amateur Radio Union - Region 1. 
2001 activity report submitted to the Region 1 Executive Committee. "The battle of the preservation of the spectrum is going on" (PDF-dokument 130 kb) 

Elnätskommunikation, PLCJust nu pågår ett intensivt arbete med att försöka ena de olika intressenterna om vilka standards som skall gälla för framtiden. Så här informerar DARC om den aktuella situationen både i Tyskland och i andra länder.

Forskningssatsning på bredband över elnätet. "Den svenska forskarkompetensen kring bredband över elnätet måste höjas. Det anser Elforsk, svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag, som vill starta ett samarbete med Lunds tekniska högskola för att få fart på de svenska högskolorna" Citerat från en artikel av Niklas Dahlin för Ny Teknik 2002-02-20

EU-standard blockerar bredband via elnätet  "En öppen dragkamp har börjat om innehållet i den nya Europastandarden för emissionsgränser i fasta telenät" Citerat från en artikel av Göte Andersson för Elektroniktidningen 2002-02-14.

Sydkraft drar i nödbromsen 
Sydkraft har beslutat att avbryta utbyggnaden av bredband baserat på Elnätskommunikation, PLC. Tre faktorer anges som skäl; PLC-systemet från Ascom anses inte som tillräckligt robust, emissionskraven inte fastsällda ännu samt att PLC-utrustningen måste bli billigare. Källa: Elektroniktidningens nyhetsbrev 2002-02-14.

Powerline Communications ( PLC ) - Die strahlende Zukunft der Steckdosen Interessante Links zum Reiz-Thema Internet aus der Steckdose. Sie wird fortschreitend ständig aktualisiert.

Power Line Communication - A risky undertaking. pdf-dokument.

Motion till riksdagen 2001/02:T462 av Ann-Kristine Johansson (s) Elnätskommunikation.

Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statsbidrag till utbyggd IT-teknik över landet skall vara teknikoberoende.

Working Group "Spectrum Engineering" (WGSE) SE35
Arbetar f n med ett förslag till "RADIATION LIMITS FOR CABLE TRANSMISSION NETWORKS" Förslaget kommer att publiceras för "public consultation" efter nästa WGSE-mötet, i februari 2002. 
IARU, International Amateur Radio Union företräder de nationella amatörradioorganisationernas (I Sveige; Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA) intressen och är inbjudna att delta i dessa WGSE-möten.  

Utdrag:

Draft CEPT/ECC/RECOMMENDATION xxx, 
RADIATION LIMITS FOR CABLE TRANSMISSION NETWORKS. "Recommendation proposed by the Working Group "Spectrum Engineering" (WGSE) Text of the Recommendation adopted by the "European Communications Committee" (ECC)"

Foreword
"This Recommendation specifies radiation limits for cable transmission networks together with the associated measurement guidance. It should be used as a generic guide for Administrations in the development of ETSI or CENELEC standards, and also for guidance in the absence of relevant standards.

This first version of the Recommendation covers frequencies below 30 MHz. Future versions should cover also higher frequencies.

It is considered appropriate that this Recommendation should be reviewed every three years, in the light of changing technologies and regulatory requirements. This review should involve consultation with the relevant technical and working groups within CEPT, ETSI and CENELEC" 

The Working Group Spectrum Engineering WG SE 35

Terms of Reference
· obtain representation from both users of the spectrum and proponents of PLT and cable transmissions in general;

· identify the frequency ranges over which PLT and cable transmission are likely to operate now and for the future;

· identify those services that are likely to be affected by PLT and cable transmissions in general (broadcasting, maritime, radionavigation, radioamateurs) and evaluate their protection needs;

· investigate methods of measuring the emissions from PLT and cable transmissions, considering they may be broadband, distributed and peaky in nature. Also consider radiated and/or conducted (e.g. cable clamp methods for common and differential mode currents);

· perform compatibility studies to derive limiting values for emissions from PLT and cable transmissions to protect primary services;

· propose an harmonised European approach for PLT systems and cable transmissions in general;

· produce a report covering the various aspects for wide consultation within Europe;

· in the course of these studies, liaise closely with the relevant EMC standardisation committees    (newly created ETSI/CENELEC joint working group on EMC of extensive networks, CISPR) and    with ITU-R WP 1A and 1C.

 


Tyska radioamatörer protesterar mot bredband på elnätet 

I senaste numret av Funkamateur refererar Horst-Dieter Zander, DJ2EV, ett möte mellan När-ings- och teknikministeriet, sändaramatörer och företrädare för privatradio. I något som heter Nutzungsbestimmung 30, NB 30, regleras olika sätt för telekommunikation. PLC, Power Line Communication, är det mest kritiserade exemplet på telekommunikationssätt som möjligjorts genom dessa bestämmelser. Det kan helt störa ut och omöjliggöra amatörradio, privatradio och annan kortvågsradio. Artikelförfattaren anser det helt obegripligt att Förbundsrådet/ministeriet inte lyssnat till den överväldigande majoritet av remissinstanser som sade nej till PLC i Tyskland. 

NB 30 ger alldeles för stort tolkningsutrymme, vilket skapar problem att förstå föreskrifterna. Dessutom är den referens för mätning av störfältstyrka , som hänvisas till i föreskrifterna, MV 05 oprecis och medger ingen fysikalisk, entydig mätning av störfältstyrkan. Därför är det obegripligt att PLC-anhängarna hävdar att man kan innehålla gränsvärdena i NB 30.

 I Tyskland finns det ingen tillståndsplikt för PLC-anläggningar. Det finns därför risk att olika modem, med okända elektriska egenskaper, för användning i hemmen kommer att säljas okontrollerat på byggmarknader och varuhus. Beroende på inkompatibilitet med andra system i hemmets elnät och störande strålning kan den aningslöse konsumenten råka illa ut. Det bör finnas klara och tydliga deklarationer avseende produkternas egenskaper i detta avseende. 

Som så ofta i dessa sammanhang när makten möter användare och intressegrupper hade Närings- och Teknikministeriet inte sänt någon kompetent, ansvarig företrädare till mötet utan en person som lyssnade och lovade att utreda de påtalade problemen. Han trodde dock inte att PLC skulle komma att få någon större utbredning i Tyskland. Det finns tecken som tyder på att han har rätt. Stora kostnader i infrastrukturinvesteringar motverkar intresset för PLC, som kanske inte blir den nyckelteknologi som politikerna hoppats på i kampem mot Telekom-monopolet. 
Referat 2001-12-25 Christer Karlsson, SM7KJH.

Störningar hot mot bredband i elnätet  "Bredband över elnätet kan orsaka radiostörningar i känsliga frekvenser. Reglerna för vad som är tillåtet är oklara, och än finns inga gränsvärden" Citerat från en artikel av Elias Nordling för Elektroniktidningen.

Elbolagen: "Vi följer lagen"  "Det finns enorm sprängkraft i att använda elnätet för bredband. Om det skulle visa sig att produkten stör har den inget berättigande, men vi har inga indikationer på det, säger Bengt Ekenstierna, vd på Sydkraft Bredband"  Citerat från en artikel av Karl-Johan Byttner för ComputerSweden.

Bredband i elnätet hotar radiotrafiken  "Elbolagens planer på att förse svenska hushåll med bredband via eljacket kan grusas. Försvaret och svenska radioamatörer rasar mot att olika former av radiokommunikation kan slås ut. PTS och Elsäkerhetsverket bevakar frågan noga"   Citerat från en artikel av Karl-Johan Byttner för ComputerSweden.

Information från ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings - Elforsk AB

COMPATIBILITY BETWEEN RADIO COMMUNICATIONS SERVICES AND POWER LINE COMMUNICATION SYSTEMS. Original ver 1. (PDF-fil från RSGB) 

Nedsmutsning i spektrum av Sigge Skarsfjäll, SM5KUX. Artikeln tidigare publicerad i QTC nr 5 2001 sid 30.

Utstrålning från kabelnät av Sigge Skarsfjäll, SM5KUX. Artikeln tidigare publicerad i QTC nr 11 2001 sid 45.

Interview zum Thema Powerline av Hans-Joachim Brandt, DL1ZB (Ref till CQ DL5/2001 sid 329)

To all radioamateurs RTA and DARC e.V. present this documents as a contribution to inform the amateur radio community on the issue of PLC and as discussion material to be used in public relations efforts. Latest developments are taken into account.The paper is a common effort of DF7VX, DJ6AN, DJ1ZB, Mrs Volmer, DL2CH, DJ8CY, DF5DP, DF4JI, DL9MH and DF9IC and of the member societies of the RTA. Info prepared by Karl E. Voegele, DK9HU (IARU Region 1 EC - PLC Coordinator)

The Death of HF Radio Operation? Amateur Radio has long dealt with challenges to HF operation including restrictions on antennas and poorly built consumer electronics that are highly susceptible to nearby radio signals. 

Final blow from powerline noise? Radio listeners can expect strong interference from powerline data communication, now under testing in several countries. Under some unfavourable conditions, a strong interference from PLC can badly affect radio signals, especially the weakest ones. Artikeln innehåller referenser till standarder och en redogörelse för några praktiska experiment utförda av Professor Filippo Giannetti at University of Pisa. (Bruten länk)

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information