STOPP FÖR PLC I JAPAN!

Power Line Communication (PLC/PLT) får inte byggas ut i JAPAN
Omfattande japanska studier har utvisat att de elektromagnetiska fält som utstrålas av PLC/PLT-system har skadlig inverkan på annan radiokommunikation.

Därför har i Japan, Ministry of Public  Management, Home Affairs, Post and Telecommunications, beslutat avvisa alla tillverkares tillståndsansökningar för utbyggnad av PLC/PLT-system i frekvensområdet  2 till 30 MHz, d.v.s. kortvåg (HF). Beslutet sägs ha fått stor publicitet i den nationella japanska pressen.

The Radio Society of Great Britain (RSGB) har informerats om att det japanska nationella amatörradiosällskapet, JARL, aktivt samarbetat med myndigheter, radioastronomer, rundradio och andra för en konsekvensanalys av införandet av PLC/PLT-system. Bland annat har Japan Amateur Radio Leage (JARL) Technical Board on Electromagnetical Environment genomfört en Campain against Power Line Communications operationg on HF Bands. 

plcjapan

Bild Copyright © JL4CVB and JH5ESM

Ph.D. Cosy MUTO, med amatörradiosignalen JH5ESM, har därvid framställt probematiken som en serie mycket instruktiva bilder. Dessa kan hämtas hem från Internet på adressen: http://www.qsl.net/jh5esm/


Om reglering och användning av bredbandskommunikation i Sverige
* De svenska  myndigheter som reglerar användningen av bredbandskommunikation är Post- och telestyrelsen (PTS) och Elsäkerhetsverket. PTS har där två uppgifter. Dels skall möjligheterna att använda det radiofrekventa elektromagnetiska spektret för kommunikation tillvaratas, dels skall konkurrensen mellan telekom-operatörer främjas. Dessa intressen kan komma i konflikt med varandra.

* Det finns fler berörda myndigheter, men de är berörda såsom användare av redbandskommunikation eller av system som kan störas av sådan.

* EU-kommissionen har beslutat att regleringen av störningar från bredbandskommunikation skall ske inom ramen för EMC-direktivet och har gett standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI ett mandat för framtagning av harmoniserade standarder för telekommunikationsnät. I mandatet nämns speciellt koaxialkabelnät (t.ex. för kabel-TV), traditionella telenät och elnät (Power Line Telecommunication eller PLT). CEN avstår från att delta.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information