(Power Line Communication, PLC) 

Förslag till ny standard för Elnätskommunikation (PLC)
EU har uppdragit till de olika standardiseringsorganen att till i höst ta fram en standard för Power Line Communication, PLC.

För arbetet svarar en arbetsgrupp med representanter från CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization,  och ETSI - European Telecommunications Standards Institute.

Arbetsgruppen har dock ännu ej kunnat enas om ett gemensamt slutligt förslag och uppmanar nu alla Nationella Kommittéer

(i Sverige SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN) att inkomma med synpunkter på de olika alternativen:

* Den tyska emissionsnivån i NB30.
NB30 är namnet på den användningsbestämmelse (Nutzungsbestimmung) som gäller för telekommunikation i Tyskland (BRD) genom och utmed alla slags elledningar i frekvensområdet 9 kHz - 3000 MHz. För användningen gäller gränsvärden för de fältstyrkor som får strålas ut från en ledning. Gränsvärdena definieras i NB30.

* Ett förslag från BBC, IARU samt flera kortvågsanvändare där maximal utstrålning ligger 30 dB under NB30 nivåerna. Detta förslag baserar sig på mätningar av det normala bakgrundsbruset och är vad som krävs för att kortvågen skall kunna användas för rundradio och radiokommunikation även i fortsättningen.

* Ett förslag baserat på en ändring av CISPR 22, kommer från ETSI/CENELEC där maximal utstrålning hamnar 30 dB över den redan mycket höga nivån i NB30. Detta förslag gynnar PLC-operatörer vilka efter praktiska försök med nivåer enligt NB30 har erfarit funktionella brister och hög störkänslighet i sina system.

Om något av förslagen enligt ovan med de höga emissionsnivåerna, NB30 eller "NB30 +30 dB" fastställs innebär detta att alla slag av radiokommunikation i kortvågsområdet kommer att försämras eller helt störas ut i områden som byggs ut med PLC. Det finns även undersökningar som pekar på att redan PLC-utstrålning med nivåer enligt NB30 är kraftiga nog att spridas via rymdvågsutbredning. 

Detta betyder i klartext att störningsproblemet då inte längre endast är ett lokalt fenomen, begränsat till en viss stadsdel, ort eller geografiskt område. 

  

CISPR, Comité International Special des Perturbations Radioélectriques presenterade 2002-07-12 ett förslag till komplettering av CISPR 22, produktstandard för EMC, att även omfatta PLC- och liknande ledningsbundna distributionssystem.

Dokument att ladda ner:
Senaste numret av EUROCOM Newsletter (PDF-dokument) som finns på DARCs hemsidor

Committee draft CISPR/I44/CD (PDF-dokument)

 

Referenser:

Mätrapport från VERON EMC committee i Holland
(PDF-dokument 205k)
Rapporten redovisar mätresultat från en undersökning av en verklig PLC-anläggning i Holland. Jämförelser görs mellan de olika alternativa förslagen till max-nivåer (NB30 och BBC etc) för den kommande standarden för PLC-system. Rapporten omfattar dessutom mätmetoder och kopplingsanordningar. En välgjord teknisk rapport som bör studeras noga, inte minst av beslutsfattare i PLC-frågan.

Compatibility between Radio Communications Services and Power Line Communications Systems
(PDF-dokument reviderat i september 2002 51k)

En lägesbeskrivning har gjorts av RSGB EMC Committee som ett genmäle till de kommersiella förslagen om system för telekommunikation på ledningar för elkraft (PLC), i synnerhet inom frekvensområdet 1.6 - 30 MHz.

The Radio Society of Great Britain (RSGB) invänder mycket kraftfullt mot de kommersiella framstötarna för introduktion av PLC i frekvensområdet 1.6 - 30 MHz (kortvåg). RSGB representerar 60000 licensierade radioamatörers intressen i UK och även ett stort antal kortvågslyssnare.

Principen att använda radiofrekventa signaler vid telekommunikation över distributionsledningar för elkraft (PLC) är inte ny. Tidigare har de i Europa använda frekvenserna då varit under 150 kHz, där det finns ett rundradioband på långvåg, och under 450 kHz i andra regioner där det inte finns ett sådant rundradioband.

Eftersom högsta överföringshastigheten av data över en ledning är beroende av den använda radiofrekvensen, så introduceras nu PLC-system som arbetar på frekvenser över 150 kHz, i synnerhet i området 1.6 - 30 MHz, d.v.s. i kortvågsområdet.

Om de för PLC använda elledningarna och elkablarna inte är tillräckligt skärmade, avslutade och filtrerade, så strålas radiosignalerna ut från alla anslutna elledningar. Det innebär att signaler från PLC-system, som ju inte definieras som radio, kan komma att störa kommunikationssystem, som är definierade som radio.

 
RWE i Tyskland lägger ner PLC
Den tyska energijätten RWE har beslutat att lägga ner projektet med Internet via elnät. Anledningen uppges vara att flera av de frekvenser som PLC-systemet använder är reserverade för räddningstjänsten. RWE uppger också att man haft problem med PLC-modemen. Detta tillbakavisas dock av leverantören Ascom.
Källa: Financial Times Deutchland

Läs även artikel i Ny Teknik

PLT Symposium  29th June 2002 Friedrichshafen
The Chairman, Karl Voegele DK9HU, welcoming those in attendance, opened the symposium; he stressed the importance of the meeting in view of the threat to amateur radio operation around the world.  He stressed that the introduction of PLT was not a local issue confined to Europe, and that it was important that all spectrum users and organisations under threat from this technology, should combine their efforts in resisting its introduction, without adequate safeguards to the spectrum most at risk.

Ladda ner hela rapporten som PDF-fil

"ISPLC2003"
The 7th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications (abbreviated ISPLC2003) will be held on 26 - 28 March, 2003 in Kyoto, Japan. 

For the details, see the following URL;
http://isplc2003.katayama.nuee.nagoya-u.ac.jp/

Power Line Communication (PLC/PLT) får inte byggas ut i JAPAN
Omfattande japanska studier har utvisat att de elektromagnetiska fält som utstrålas av PLC/PLT-system har skadlig inverkan på annan radiokommunikation.

Därför har i Japan, Ministry of Public  Management, Home Affairs, Post and Telecommunications, beslutat avvisa alla tillverkares tillståndsansökningar för utbyggnad av PLC/PLT-system i frekvensområdet  2 till 30 MHz, d.v.s. kortvåg (HF). Beslutet sägs ha fått stor publicitet i den nationella japanska pressen.

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information