Skriv ut

Med hjälp av Ohms lag kan man enkelt se sambandet mellan elektrisk spänning (U), ström (I), resistans (R) och effekt (P). Ohms lag är uppkallad efter den Tyske fysikern Georg Ohm som presenterade förhållandet mellan storheterna U, I och R år 1827.

För alla som på något sätt arbetar med elektrisk ström är troligen Ohms lag den viktigaste och mest använda formeln. Ohms lag beskriver att strömstyrkan är direkt proportionell mot en spänningsskillnad och omvänt proportionell mot ledningens resistans.

Ett ohm är den resistans genom vilken en volt upprätthåller en ström på en ampere.

Elektrisk ström är lika med flödet av elektroner i en elektrisk ledare.

Spänningsskillnad eller potentialdifferens är skillnaden i spänning mellan två punkter i en elektrisk krets.

Resistans är det motstånd som finns i de flesta ledare och som hindrar elektronerna att flöda fritt. Detta hinder resulterar i värme och kan både vara en önskad eller oönskad effekt av att ström flyter genom en resistans.

För att beräkna Strömmen i A, kan man använda dessa tre formler:
I = P/U (effekten dividerat med spänningen)
I = U/R (Spänningen dividerat med resistansen)
I = Roten ur P/R (roten ur effekten dividerat med resistansen)

Spänningen i V, får man ur dessa formler:
U = IxR (strömmen ggr resistansen)
U = Roten ur PxR (roten ur effekten ggr resistansen)
U = P/I (effekten dividerat med strömmen)

Resistansen i Ohm, får vi genom dessa tre formler:
R = U/I (Spänningen dividerat med strömmen)
R = U2/P (spänningen i kvadrat genom Effekten)
R = U/I ( spänningen dividerat med strömmen)

Om man visualiserar Ohms lag med hjälp av en triangel så anser många att det blir enklare att komma ihåg hur den fungerar, man använder den genom att man döljer den storhet man vill räkna ut, då ser man direkt hur man kan räkna ut den genom att sätta in kända värden på de synliga storheterna.

Effekten i W, kan vi få med tre formler:

P = I2xR (Strömmen i kvadrat gånger Resistansen i Ohm)
P = UxI ( Spänningen ggr strömmen)
P = U2 / R ( Spänningen i kvadrat dividerat med Resistansen i Ohm)

”Spänningen i kvadrat” skrivet som 13,82 betyder att talet multipliceras med sig själv, dvs 13,82 = 13,8 x 13,8 = 190,44
”roten ur” ett tal är bakvänt kvadraten. Roten ur 190,44 = √190,44 =13,8.

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information