wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

De flesta repeaterstationerna aktiveras genom att sända ut en kort 1750 Hz tonstöt. Många repeatrar kan också styras med hjälp av Touch Tone, DTMF.

TONSYSTEM 

DTMF Dual Tone Multi Frequency signaling, kallas även Touch Tone
Det tonselektivsystem som användes i vanliga telefoner, kallas då tonvalsystem. DTMF utvecklades i USA i slutet av 40 talet av företaget Bell Telephone Companies, avsikten var att få fram ett ersättnings system och snabbare system än impulsystemet med fingerskiva, samt att göra det enklare att överföra telefoni till radio och andra länkar. Vid radiolänk av telefon användes i Sverige en ton utanför talbandet (5kHz) för att överföra fingerskivepulserna. I och med det Svenska  AXE systemet har även Sverige introducerat DTMF systemet. Systemet används även inom komradio. Ett DTMF tangentbord består av 12 eller 16 tangenter, 12 tangenter har 0 9 och # *. 16 tangenters har även A,B,C,D. I amatörradiosammanhang användes DTMF för att styra exvis repeaterns antenn, dess effekt eller andra funktioner. En del amatörradio stationer har DTMF selektiv i mottagning, man kan då göra sig ett selektivt nät och slippa höra de stationer man inte vill höra, de i nätet ingående stationerna sänder en DTMF kod bestående av ett antal siffror och motstationen får en alert ton. Systemet kallas ibland pocket beep.

DTMF är uppbyggt med två grupper av toner, låga och höga tonerna, genom kombinationer av dessa åstadkommer man 16 olika DTMF koder. Varje tangent sänder en låg  och en hög ton enligt tabellen. Den högsta tonen i höga gruppen är den som tillkommer i 16 knappars system, d.v.s. 1633 Hz.

 

Låga toner

 Höga toner

1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 Fo, A
770 Hz 4 5 F,   B
852 Hz I,   C
941 Hz P,  D

Exempel: DTMF siffran 1 består av tonparet 697 Hz från låga gruppen, och 1209 Hz från den höga.

 

Tonerna är valda så att de inte skall vara harmoniska till varandra. DTMF systemet klarar mycket kraftig distortion och brus i överföringen. DTMF tonerna kan köras genom en repeater, utan problem. Det förekommer system med DTMF i SSB sammanhang, kravet på frekvensnoggrannhet är då hög, mindre än +- 10 Hz.

Man kan bygga enkla system med bara en (1) DTMF kod, för att exvis starta repeatern, tända landningsljus, tända fyrar eller helt enkelt överföra information utan att tala. Det finns enkla IC kretsar som avkodar DTMF och lämnar en 4 bit binär utsignal och strobe, en BCD till decimal omvandlare och en kodlåskrets gör det möjligt att avkoda flersiffriga DTMF sändningar. Genom att nyttja en liten nummersändare framför mikrofonen på en komradio kan man enkelt sända DTMF. I komradio sammanhang skall DTMF sändas med preemphasis och i mottagaren köras genom deemphasis filtren, (gäller vid FM). Genom detta åstadkommer man  konstant modulationsindex.

En del DTMF codningskretsar har en egen "preemphasis" eller s.k. "Twist", detta är det relativa förhållandet mellan tonernas nivå. Twist motsvarar i princip samma effekt som preemphasis ger, och är typiskt 3 dB till 12 dB skillnad mellan låga o höga gruppen. Man måste se upp för detta så att inte man kör en DTMF som har twist genom preemphasis, resultatet blir då dubbla relativa nivåskillnader mellan höga o låga grupperna.

DTMF kan sändas genom manuellt tryckande av tangenterna eller automatiskt i sekvens. Minimum varaktighet hos en DTMF tangent tryckning skall vara 35 ms. Detta för att en avkodare skall hinna läsa tonerna säkert. Typiskt minsta tid mellan tonerna är 10 ms. Längsta tid mellan tonerna är c:a 2.5 s, denna tid kan uppstå vid manuell tryckning, och riskerar att nollställa avkodaren. Ett typiskt system med 35 ms tonlängd och 15 ms mellanrum hinner därför upp till 20 siffror per sekund.

Vid modulering av FM sändare måste man se upp så att inte begränsning sker, i modulatorn. Detta medför distorsion som kan försvåra läsning i motstationens avkodare. Deviationen justeras genom att trycka en siffra som ger högsta tonen i låg och höga gruppen, (# vid 12 och D vid 16 knappars) och justera till +- 3 kHz deviation.

 

CTCSS  Continious Tone Code Squelch System


Andra namn är Pilotton, Subaudible tone operation, tone squelch el. Subtone. Ett selektivsystem som bygger på en lågfrekvent ton som sänds tillsammans med talet. Tonerna har en frekvens som ligger under de frekvenser som normalt sänds av en kommunikationsradio, dvs under 300Hz, dessa toner är dessutom mycket svagt modulerade, de är därför inte hörbara. Systemet kommer från USA.  I mottagaren finns en tondetektor som efter att ha detekterat den aktuella tonen och om den stämmer med den inställda tonens frekvens slår på mottagarens högtalare. I sändaren matas tonen in direkt på dess FM modulator. Fördelen med CTCSS är att man slipper höra annan trafik, från andra radionät, och störningar från datorer och annan elektronik, man slipper tjuvöppnande brusspärr. Fördelen är en bekvämare passning. Nackdelen kan vara en lite fördröjning, på c:a 0.1 sek. vilken man snart lär sig hantera. I flera apparater finns en indikator som visar om trafik med annan eller ingen subtone pågår, i det fallet måste man vänta med sitt anrop. CTCSS är vanligt på Jaktradio. I det fall man har CTCSS endast i mottagaren brukar det heta att man har tone Squelch.

Att lyssna på trafik som använder CTCSS går utmärkt, att man sänder en subtone påverkar inte saken. Vissa militära apparater i banden 30 75 MHz använder subtone, dessa kör med 50 kHz kanalavstånd och en större deviation, (+-15kHz) vid avlyssning av dessa stationer kan subtonen höras som ett svagt brum. Det är vanligt att repeaterstationer kräver barvåg med subton för att starta, exvis amatör repeaters i USA, på 29 MHz. Genom CTCSS kan flera radionät använda samma frekvens utan att störas av varandra. Vissa scanners och amatörradioapparater kan söka reda på (scanna) använd subtone i ett avlyssnat radionät.

Radionät som plågas mycket av tjuvöppning som härrör från annan elektronik är Marin VHF, här skulle CTCSS vara en klar fördel.

Deviationen i system med 25 kHz kanalavstånd och +- 5 kHz deviation skall för subtonen vara +- 500 Hz.

Följande toner finns is systemet:  67.0, 69.3, 71.9, 74.4, 77.0, 79.7, 82.5, 85.4, 88.5, 91.5, 94.8, 97.4, 100.0, 103.5, 107.2, 110.9, 114.8, 118.8, 123.0, 127.3, 131.8, 136.5, 141.3, 146.2, 151.4, 156.7, 159.8, 162.2, 165.5, 167.9, 171.3, 173.8, 177.3, 179.9, 183.5, 186.2, 189.9, 192.8, 196.6, 199.5, 203.5, 206.5, 210.7, 218.1, 225.7, 229.1, 233.6, 241.8, 250.3, 254.1 Hz.

 

Copyright © 2002  SM4FPD Roy Nordqvist  


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information