wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

För att tillgodose frekvensbehovet för mångfalden av radioanvändningar görs en övergripande frekvensplanering inom ITU. Post- och telestyrelsen är den myndighet, som inom ramen för dessa överenskommelser, reglerar frekvenstilldelningen för alla radiotjänster i Sverige, däribland Amatörradio.

IARU:s bandplaner
God insikt i frekvensplanering, tillräckliga resurser, gott anseende samt internationellt samarbete behövs för att främja amatörradion. Sedan många år bedrivs därför ett omfattande samarbete dels inom IARU och dels mellan IARU och ITU. Det allra vanligaste är att en radiostation eller ett nät av stationer tilldelas en eller ett fåtal frekvenser samt väl preciserade villkor i övrigt.

Amatörradio är emellertid en radiotjänst, som tilldelas inte bara enstaka frekvenser utan hela frekvensband samt inom dessa band förhållandevis stor frihet till personligt val av frekvens, sändningsslag etc.De enskilda radioamatörerna kan inte ställa anspråk på ostörda frekvenser inom amatörbanden. Däremot kan de genom sina organisationer samråda om hur de tilldelade frekvensbanden bör fördelas på olika användningar.

IARU:s bandplaner är således rekommendationer med syfte att ge möjlighet till så många olika amatöraktiviteter som möjligt, såväl till sändningsslag som tekniker, både nu och i framtiden. Bandplanerna är inte lika för all radioanvändning över hela världen. Inom ITU försöker man emellertid ändå tillgodose radioamatörernas behov av gemensamma frekvensband för internationell amatörtrafik. För att utnyttja dessa amatörband på bästa sätt är det normalt att söka använda minsta möjliga bandbredd samt i övrigt optimal sändarutrustning och teknik. För att alla skall kunna utöva amatörradio med ett minimum av störningar, förutsätts att man använder utrustningar med tillräckliga egenskaper.

 


IARU BANDPLAN REGION 1
för frekvenser under 30 MHz

Vad som är tillåtet på olika band varierar mellan länderna, ibland finns det inskrivet i de nationella föreskrifterna och ibland förutsätter man att IARU bandplan tillämpas. Bandplanen enligt IARU är till för att så många som möjligt ska kunna operera på banden utan onödiga konflikter mellan olika sändningsslag. När man hör signaler som man tycker bryter mot planen måste man komma ihåg att vi inte alltid har exklusiva band. Ibland finns det flera primära tjänster i ett band och andra tjänster är oftast tilldelade en fast frekvens och kan inte byta frekvens även om de blir störda, medan vi ofta har möjlighet att undvika störningar genom att tillfälligt använda en närliggande frekvens.

Inom varje region har IARU medlemsföreningar kommit överens om bandplaner. Det är viktigt att följa Region 1:s rekommenderade bandplan, så att banden utnyttjas på ett bra sätt och för att undvika störningar mellan operatörer som använder olika trafiksätt. Detta gäller i region 1, som omfattar Europa och Afrika (vissa uppgifter är speciellt för Sverige).

Anmärkningar
När flera trafiksätt anges i samma frekvenssegment bör det första ges prioritet.

Digitala trafiksätt
Detta omfattar exempelvis RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII och packet-radio.

Telefoni
Inkluderar alla slag av detta trafiksätt. Under 10 MHz bör lägre sidbandet (LSB) användas och över 10 MHz det övre sidbandet (USB).

3.5 MHz (3500- 3510 och 3115- 3800 kHz)
Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) bör ges företräde på dessa segment.

Segment för contest (tester)
. Om ingen DX-trafik ingår skall contestsegmenten inte omfatta 3500-3510 eller 3775-3800 kHz.
. Medlemsföreningarna kan sätta snävare gränser för sina nationella tester (inom testsegmenten).
. Rekommendationen om testsegment gäller inte tester med digitala trafiksätt.
. Testaktivitet skall inte ske på 10, 18 eller 24 MHzbanden.

7 och 10 MHz
Packet-radio bör inte användas på 7 eller 10 MHz.

10 MHz- bandet
. Vid nödtrafik får även SSB användas på detta band.
. Obemannade stationer med digitala trafiksätt bör inte använda 10 MHz-bandet.
. Nyhetsbulletiner bör inte sändas på 10 MHz-bandet. Området 10120-10140 kHz får användas för SSB dagtid i Afrika söder om ekvatorn.

14 MHz- bandet
Området 14089-14099 kHz bör användas av ickeautomatiska digitala sändningar, och området 1410114112 kHz för trafik av typen "store-and-forward".

SSTV/FAX
Anrop bör ske på 14230, 21340 eller 28680 kHz, därefter bör trafiken flytta till annan ledig frekvens inom telefonidelen av bandet.

Satellitbandet 29300 - 29510 kHz
Sändning bör undvikas i området 29300 - 29510 kHz, för att undvika interferens med satelliternas nerlänkar.

Obemannade sändare
Användning av dessa bör undvikas på kortvågsbanden. Obemannade stationer på kortvåg bör endast aktiveras under en operatörs kontroll, och inte aktiveras av exempelvis ett program i en dator. Aktivering skall ske av SYSOP eller en uppropande station efter att ha kontrollerat att frekvensen är ledig. Detta gäller inte för fyrar och speciella experimentstationer.

Sändarfrekvenser
De frekvenser som anges i bandplanen är de utsända frekvenserna, inte den undertryckta bärvågen.

Smalbandig FM (NBFM) Packet Radio på 29 MHzbandet
Använder rekommenderade frekvenser på var 10:e kHz. Observera att 29510 kHz och 29700 kHz är bandkanter och därför inte kan användas på grund av angränsande band.

IBP (International Beacon Project)
är IARU projekt för internationella fyrar som arbetar med stegvis varierad uteffekt och tidsdelning mellan ett antal platser utspridda över jordklotet.

 

Bandplan Region 1     135 kHz - 30 MHz

135 kHz
135,7- 137,8 Ingen uppdelning av trafiksätt. Max 1 W erp.


1,8 MHz
1810-1838 CW exklusivt
1838-1840 Digitala trafiksätt (utom packet), CW
1840-1842 Digitala trafiksätt (utom packet), Telefoni, CW Telefoni, CW
1842-1850 Telefoni, CW.
1930-2000 Telefoni, CW. Max effekt 10W.

3,5 MHz
3500-3580 CW exklusivt. 3500-3510 DX-trafik, 3500-3560 CW-tävlingar.
3580-3590 Digitala trafiksätt, CW
3590-3600 Digitala trafiksätt (packet), CW
3600-3800 Telefoni, CW. 3600-3620 Digitala trafiksätt, 3600-3650 och 3700-3800 telefonitävlingar,
3730-3740 SSTV Fax, 3775-3800 DX-trafik.

7 MHz
7000 - 7035 CW exklusivt
7035 - 7040 Digitala trafiksätt (utom packet), SSTV, Fax, CW
7040 - 7045 Digitala trafiksätt (utom packet), SSTV, Fax, Telefoni, CW
7045- 7100 Telefoni, CW

10 MHz
10100- 10140 CW exklusivt
10140- 10150 Digitala trafiksätt (utom packet), CW

14 MHz
14000-14070 CW exklusivt, 14000-14060 CW-tävlingar.
14070-14089 Digitala trafiksätt, CW
14089-14099 Digitala trafiksätt (packet), CW
14099-14101 Exklusivt fyrsegment IBP
14101-14112 Digitala trafiksätt (packet), Telefoni, CW
14112-14350 Telefoni, CW. 14125-14300 telefonitävlingar, 14230 anrop SSTV och Fax.

18 MHz
18068-18100 CW exklusivt
18100-18109 Digitala trafiksätt, CW
18109-18111 Exklusivt fyrsegment IBP
18111-18168 Telefoni, CW

21 MHz
21000- 21149 CW. 21080-21100 Digitala trafiksätt, 21100-21120 Digitala trafiksätt (packet)
21149 - 21151 Exklusivt fyrsegment IBP
21151 - 21450 Telefoni, CW.21340 anrop SSTV och Fax.

24 MHz
24890-24920 CW exklusivt
24920-24929 Digitala trafiksätt, CW
24929-24931 Exklusivt fyrsegment IBP
24931-24990 Telefoni, CW

28 MHz
28000- 28190 CW. 28050-28120 Digitala trafiksätt, 28120-28150 Digitala trafiksätt (packet).
28190 -28225 28190-28199 Regionala fyrar med tidsdelning IBp, 28199-28201 Världstäckande fyrar IBp,
28201-28225 Kontinuerligt sändande fyrar IBP.Telefoni, CW.
28225-29200 Telefoni, CW. 28680 anrop SSTV och Fax.
29200-29300 Digitala trafiksätt (NBFM packet), Telefoni, CW
29300-29510 Satellit utfrekvens (nerlänk)
29510-29700Telefoni (FM), CW. 29520-29550 FM simplex, 29560-29590 Repeater infrekvens,
29600 Anropsfrekvens, 29610-29650 FM simplex, 29660-29690 Repeater utfrekvens.

 

Sigge Skarsfjäll, SM5KUX


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information