wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Det finns en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start: Radiopejlorientering. Radiopejlorientering går ut på att besöka fem kontroller så snabbt som möjligt. Kontrollerna hittar man genom en kombination av radiopejling och vanlig orientering.

Följande utrustning behövs:

  • karta i skrivbart kartfodral
  • penna
  • kompass
  • liten pejlmottagare.

Orienterings-klubbar i samarbete med radioklubbar
Av dels historiska skäl och dels av radiotekniska skäl, utövas radiopejlorientering inom amatörradioklubbar. Den som ansvarar för en tävling måste nämligen vara licenserad radioamatör, eftersom sändarna sänder på amatörradiobanden. De som utövar sporten är däremot oftast även medlemmar i vanliga orienteringsklubbar.

Avancerad intervallöpning
En radiopejlorienterare måste under en tävling variera sin löpintensitet korta stunder från 50% till 100%. Detta eftersom kontrollerna sänder en kort stund vardera och om man inte hinner fram till "sin" kontroll i tid måste man vänta eller leta blint, ca 4 minuter innan den sänder igen. Det betyder att när kontrollen sänder ger man allt vad man har för att om möjligt hinna fram till kontrollen innan den slutar sända.

25 länder vid VM
I september 1994 arrangerade Sverige det 7:e världsmästerskapet i radiopejlorientering. Tävlingen hölls i Södertäljeskogarna och lockade 200 löpare från 25 länder. Varje land får skicka 3 representanter vardera i klasserna Senior, Junior, Oldtimer och Dam. De förra öststaterna såsom Ryssland, Slovakien, Tjeckien och Ungern tog flest medaljer.

Vem vinner?
Den som tar flest kontroller (normalt alla) på snabbast tid vinner.

Starten
Vid upp till 20 deltagare använder man gemensam start. Vid större arrangemang startar man i grupper och de som väntar på start har ingen möjlighet att pejla.

Kontrollerna
Varje kontroll har en gömd sändare, ibland markerad med en orienteringsskärm. Om tävlingen består av 5 kontroller sänder varje kontroll 1 minut vardera i sekvens. 1:a kontrollen sänder alltså minut 0-1. 2:a kontrollen sänder direkt efter första, dvs minut 1-2, därefter 3:e kontrollen 2-3 osv. Efter 5 minuter har alla 5 sändarna sänt sitt första pass och 1:an börjar om igen på sitt andra pass. Så fortsätter kontrollerna att sända hela tävlingstiden på 2 timmar.

Kontrolltagning
Genom att pejla varje kontroll när den sänder kan man rita upp bäringar på sin karta. Och genom att sedan göra kompletterande pejlingar kommer man att få korsande bäringar som markerar kontrollernas läge.

Ordningsföljd
Man får ta kontrollerna i valfri ordning och banlängden varierar mellan 6-10 km. Det gäller alltså att lista ut den mest optimala vägen mellan kontrollerna. Stämpling sker med stiftklämmor på vanliga startkort.

Strategi viktigt
För att hitta den snabbaste banan måste man ta hänsyn till både kontrollernas sändningstider och deras uppskattade placering. Detta gör att strategiskt tänkande och noggranna pejlingar ger utdelning. Det är också anledningen till att äldre löpare ibland vinner över mer löpstarka yngre löpare.

Tävlingar varje vecka
I Stockholm, Göteborg, Västerås och Örebro är det tävlingar i princip varje vecka under vår och höst. Dessa lokala arrangemang blandas med ett antal nationella tävlingar liksom SM, NM, EM och vartannat år; VM.

Internationella och svenska regler
De internationella reglerna tillämpas på VM och EM medan Sverige har egna nationella regler för sina lokala tävlingar. Anledningen till skillnaden är att vi i Sverige anser att de internationella reglerna missgynnar orienteringen för mycket.

 

Internationella regler Svenska regler
5 kontroller 7 kontroller
Sluttid vid målgång Sluttid vid sista kontrollen
Kontrollernas sändningstid
1 min var 5:e minut
Kontrollernas sändningstid
1 min 25 sek var 10:e minut


Läs mer om Radiopejlorientering, RPO

Copyright ©  2001, 2002 Hans Sundgren, SM5SVM

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information