wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Amatörradio är en underbar fritidssysselsättning. Det finns mängder av olika intresseområden, i en och samma hobby. Förutom teknisk kunskap, är det även viktigt att ha kännedom om vågutbredning och hur antenner fungerar. För att kontakta en DX-station tillkommer även en god operationsteknik.

Förkortningen DX används för okänd distans. Egentligen kan man säga att förkortningen står för en avlägsen station utanför den egna kontinenten. Uttrycket sällsynta DX är i högsta grad relativt. En erfaren och mycket aktiv DXare jagar ofta efter nya DX-områden enligt en speciell landlista som idag innehåller 334 olika DX-områden. En mindre aktiv DXare nöjer sig kanske med att försöka kontakta avlägsna stationer utan att ha något speciellt tävlingsinriktat mål. Det är just känslan att kunna kontakta stationer långt borta som är tjusningen.

Ur distanssynpunkt är naturligtvis en kontakt med en s k vanlig DX-station lika intressant som en förbindelse med en DX-expedition på samma avstånd. Sådana förbindelser ger vanligtvis mer utbyte, då motstationen i allmänhet har mer tid för en längre pratstund. En DX-expedition från ett ovanligt DX-område har alltid mycket bråttom, för att kunna ge så många som möjligt chansen till en kontakt.

Vid DX-jakt är det viktigt att man är informerad om rådande konditioner, samt har kunskap om vilka band och vilka tider, som lämpar sig bäst för en kontakt med en viss världsdel. Öppningar på olika frekvenser varierar med dygnets och årstidernas växlingar. Trafiktekniken är viktigare än en fet signal. Du behöver inte ha hög effekt och dyra antennsystem för att lyckas bra. All erfarenhet visar, att en god trafikteknik ger oftast större framgång. Det är viktigt att komma underfund med hur en DX-station arbetar och då gäller lyssna, lyssna och åter lyssna. Ofta använder DX-stationen en speciell lyssningsmetod. Det gäller att snabbt komma underfund med den. På CW säger han kanske up5 vilket betyder att han lyssnar efter stationer 5 kHz upp. Får du inte kontakt efter upprepade försök skall du lyssna efter stationer som får förbindelse för att därmed få en uppfattning om var du skall anropa. Det existerar inget recept på hur man skall lyckas till 100 procent. En sak är emellertid säker! Den som ger sig tid att lyssna på hur DX-stationen arbetar, ökar sina chanser till att få förbindelse.

Jag har i min DX-spalt i tidningen QTC, de senaste åren berört dålig trafikdisciplin. I det virrvarr som uppstår när det dyker upp en ovanlig DX-station kan man ibland höra någon ropa redan innan DX-stationen avslutat förbindelsen, eller att någon inte följer anvisningarna på att anropa 5 kHz upp. Ofta blir det då mycket irriterat och frekvensen kan bli omöjlig att använda i flera minuter. Trafikpoliser försöker få ordning på övertrampet, men kan i vissa fall orsaka större skada genom sin medverkan.

De DX-jägare som strävar efter att kontakta så många olika DX-områden som möjligt redovisas i olika topplistor. I tidningen QTC redovisas DX-topplistan, SM allround DX-er samt WARC-toppen. Topplistorna skall i första hand locka till större aktivitet. De två första listorna följer ett speciellt DXCC-program (DXCC betyder DX Century Club) Alla förbindelser måste vara kvitterade med QSL-kort som granskats av ARRL (ARRL är SSA motsvarighet i USA) Numera har även SM5DQC, Östen blivit godkänd att kontrollera QSL-kort för DXCC-diplomet. Anvisningar om detta program redovisas fortlöpande i DX-spalten. För att deltaga i WARC-toppen  (Banden 12, 17 och 30 meter) krävs inga QSL. Studera listan i QTC och sänd in ditt resultat till SM5DQC.

Jag utgår ifrån att den moderna DXaren har möjlighet till att sända på frekvens utanför den egna sändningsfrekvensen. Med den sk riten (Receiver Incremental Tuning) oftast +/- 5 kHz kan det i vissa fall vara för liten frekvensskillnad. Vissa DX-stationer har den senaste tiden använt upp till 50 kHz skillnad mellan mottagning och sändningsfrekvens. Det är även viktigt att ha BK (Break-in) förfarande om man träffar på erfarna operatörer. Det kan även vara till stor nytta när man själv anropar, för att genast stoppa sändningen, när DX-stationen svarar någon annan.

Internet har blivit en bra informationsskälla. De större expeditionerna redovisar sina loggar, och man kan där snabbt kontrollera att eget QSO finns registrerat. DX-bulletiner som tidigare sänts ut postvägen finns nu tillgängliga via Internet. Även adresser och QSL-informationer finns numera på Internet.

DX-cluster är ett annat hjälpmedel. Här kan DXaren hjälpa andra, genom att lägga in informationer på aktivitet. Dessa noder finns i hela Sverige och via oftast en 2 meter station, och ett modem till datorn kan man ansluta sig till DX-noden och därmed få fortlöpande DX-informationer.

73

DXred Kjell Nerlich, SM6CTQ

QTC Amatörradio
Medlemstidskrift och organ för
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA
QTC amatörradio finns även som taltidning.
Här kan du läsa mer om planerade DX-peditioner.
425DXNews

Copyright ©  2001, 2002 Kjell Nerlich, SM6CTQ 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information