wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Det finns olika sätt och system att rapportera hur en radiostation hörs. I sjö- och luftradiotrafik används t ex Q-förkortningarna QSA (ljudstyrkan), QRK (uppfattbarheten), QRM (störning) och QRN (atmosfäriska störningar) åtföljda av en siffra, som anger olika graderingar av förhållandena i skala 1-5.

Exempel

"QSA5 QRK5 QRM3 QRN1" vilket översatt till klartext blir: ljudstyrka mycket god, uppfattbarhet ganska god, störningar från andra stationer måttliga, atmosfäriska störningar obefintliga. Q-koden

I amatörradiotrafik används emellertid den s k RST-koden vid rapportering av telegrafisignaler. Namnet kommer av begynnelsebokstäverna i de engelska orden READABILITY (läsbarhet), SIGNAL STRENGTH (signalstyrka), TONE (ton) och MODULATION (modulering).

R-skala (läsbarhet)
1 Oläsbar
2 Knappt läsbar, enstaka ord urskiljbara
3 Läsbar med stor svårighet
4 Läsbar med obetydlig svårighet
5 helt läsbar

S-skala (signalstyrka)
1 Signalerna nätt och jämt uppfattbara
2 Mycket svaga signaler
3 Svaga signaler
4 Något svaga signaler
5 Ganska goda signaler
6 Goda signaler
7 Mycket goda signaler
8 Starka signaler
9 Mycket starka signaler

T-skala (ton)
1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
2 Mycket rå växelströmston, stabil och omusikalisk
3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
4 Rå växelströmston, stabil, någorlunda musikalisk
5 Tydlig växelströmsmodulerad ton, ostabil men musikalisk
6 Tydlig växelströmsmodulerad ton, stabil och musikalisk
7 Nästan ren likströmston, ostabil, med tydligt brum
8 Nästan ren likströmston med spår av brum eller ojämnheter
9 Absolut ren likströmston, stabil

Dessutom kan följande tillägg förekomma:
9X Absolut ren likströmston, mycket stabil, "kristallklar" och mjuk i tecknen utan knäppar. X står för XTAL (kristall).
9C Absolut ren men ostabil likströmston. C står för CHIRP ("kipp").

Exempel:
SM2XYZ de SM7ZYX = din RST 579 betyder att SM2XYZ:s signaler är helt läsbara, och har en mycket god signalstyrka och en stabil och absolut ren ton.

M-skala (modulering)
1 Moduleringen oförståelig
2 Mycket dålig modulering, orsakad av t ex parasitsvängningar eller okänd orsak.
3 Dålig modulering, orsakad av obehöriga frekvensändringar hos bärvågen i takt med moduleringen
4 Ganska god modulering, låter "klippt" p g a övermodulering, överstyrning eller dylikt.
5 God modulering, helt felfri.

Källa: Specifikation över kompetensfordringar för radioamatörcertifikat, Telestyrelsen.   

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information