Skriv ut

 QSLkort är en gammal tradition inom amatörradion, distributionen av kort sker ideellt inom varje landsförening till ett mycket lågt pris jämfört med vanlig post. För att QSL hanteringen skall fungera så finns det en del saker att tänka på för oss som vill skicka och ta emot kort.

   

Allmänna riktlinjer för QSL-hantering
1 Varje DX-station som utser en QSL-Manager (administratör) skall säkerställa att tillfredställande rutiner finns för att ta emot och besvara inkommande QSL-kort. Detta gäller både kort via byrå och kort som skickas direkt. Information skall publiceras på lämpligt sätt.
2 QSL-Mangers skall besvara inkommande SWL-kort.
3 Varje DX-station som utser en QSL-Manager är ansvarig för QSL-managers åtaganden.
4 QSL-Managers skall svara direkt på inkommande kort och inom en rimlig tidsperiod om avsändaren bifogat medel för att täcka portokostnader. Flygpost skall användas om avsändaren bifogat medel som täcker även denna kostnad.
5 QSL-Manage kan inte insistera på skilda kuvert för olika QSO:s med olika stationer. Manager skall etablera interna rutiner för att kunna hantera s k multi-requests.
6 Felaktig tid och datum kan förekomma och Manager bör därför med en rimlig arbetsinsats söka i loggboken om radioförbindelsen trots allt kan verifieras.
7 Det är oacceptabelt att kräva en större ersättning än de faktiska kostnaderna för att skicka QSL-kort. (se punkt 4).

Det är oacceptabelt att returnera kort via byrån om kort skickats direkt tillsammans med tillräckliga medel för att täcka portkostnader.

8 Det bör inte finnas någon tidsgräns för att kunna kräva svar från en QSL-Manager. Äldre loggböcker bör överlämnas till annan ansvarig när/om en QSL-Manager inte längre önskar administrera verksamheten.

Uppdaterad 2006-02-02

 

 

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information