wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Amatörradio är en fascinerande hobby med en mängd olika intresseområden. Gemensamt för alla dessa olika intresseområden är att radioamatörerna utnyttjar radiovågorna för kommunikation med likasinnade över hela världen. Amatörradion erbjuder fantasiska möjligheter för den tekniskt intresserade radioamatören. Radioamatören behöver bara använda mikrofonen, telegrafignyckeln eller ta hjälp av datorn (digital kommunikation) för att etablera förbindelser över hela världen. Hövlighet, respekt för varandra och sunt förnuft är bra grundelement att ta med sig när man sätter sig vid radion. Genom gott uppförande skapas goodwill för vår hobby.

På samma sätt som vårt vardagsliv styrs av regler och praxis finns det för vår hobby ett antal olika riktlinjer för hur vi skall kunna fungera tillsammans på våra band. Dessa är så utformade att vi alla ska kunna ha glädje av hobbyn. En god operatörsteknik är här ett viktigt element i radioamatörens vardag.

Internationella amatörradiounionens (IARU) bandplan har utarbetats för att hjälpa och underlätta användandet av våra amatörband. Det är viktigt att ALLTID respektera och följa bandplanen. Genom att följa bandplanen kan vi radioamatörer stolt åtnjuta vår hobby till glädje för alla.

Förfarandet vid radiokommunikation varierar beroende av de vågutbredningsförhållanden som råder vid tillfället. En lokal förbindelse på 144 MHz kan vara annorlunda jämfört med en långväga förbindelse på 14 MHz.

Många nya radioamatörer börjar sina bana inom hobbyn med telefoni och använder Q-koden i sin kommunikation. Detta är fel. Q-koden är avsedd för telegrafi och bör inte användas vid telefoni. Det finns t ex ingen poäng i att säga jag har QRM, istället bör man uttrycka sig som jag har störningar från en annan station. Men det finns ingen regel utan undantag och det kan finnas tillfällen att tvingas använda Q-kod om amatörerna talar olika språk.

Många inleder radiohobbyn som lyssnare och detta är en bra start för att senare bli en erfaren radioamatör. Som lyssnare lär man sig mycket viktiga grundläggande regler för kommunikation och får en härigenom stor erfarenhet som senare kommer att bli ett viktigt stöd i den fortsatta karriären.

I dag finns det en tendens att nya radioamatörer kommer i luften direkt utan att ha lyssnat till hur amatörradiotrafiken går till. Man är därför obekant med de vedertagna trafikmetoderna som används på amatörradiobanden.

Trafikmetoder för amatörradio
Så snart du erhållit ditt amatörradiocertifikat har du rätt att använda amatörradiobanden. Du har genom din utbildning fått information med vilken effekt du får sända samt de frekvensband som är tillåtna för amatörradio. 

Detta är en mycket viktig fas hos en nybliven radioamatör. Du bör nu ta kontakt med en lokal amatörradioklubb eller en erfaren radioamatör som ger dig råd och stöd. På så sätt kommer dina första egna steg att underlättas väsentligt och du får lättare den rätta känslan för amatörradio.

När det gäller din utrustning se till att du behärskar denna till fullo, fråga gärna en mer erfaren radioamatör om du är osäker. Använd endast sådan effekt från sändaren som erfordras för en god förbindelse. För hög effekt kan orsaka större problem än användningen av denna kan rättfärdiga. 

 

För att inleda en förbindelse med andra radioamatörstationer det är viktigt att känna till och förstå en del vedertagna begrepp. RST är t ex ett internationellt vedertaget rapportsystem som definierar hur amatören uppfattar den mottagna signalen från en station. De flesta mottagare har idag en S-meter som visar värdet av den mottagna signalens styrka. Man skall komma ihåg att olika tillverkare av utrustning använder olika standards för kalibrering av S-meters och att den exakta styrkan ibland kan vara svår att fastställa.

Det är viktigt att ge så ärliga rapporter som möjligt.

Lyssna först
Den grundläggande regeln för all radiotrafik är att lyssna först. Det är bara genom att lyssna du kan få en uppfattning om aktiviteten på bandet och om den frekvens du tänker använda är fri från annan trafik. Kom ihåg att en frekvens kan låta som den är ledig trots att en avlägsen svag station använder frekvensen. Vid telefoni fråga först - är frekvensen ledig. Vid telegrafi används Q-förkortningen QRL? för att ställa samma fråga.

Bygg steg för steg upp förståelsen för hur banden fungerar vid olika tillfällen som t ex dagtid och på kvällstid. Genom att lyssna på andra och hur radiotrafiken fungerar lär du dig snabbt rutinerna.

Det finns två alternativ att nå kontakt med en annan station. Antingen svarar man en annan station som ropar CQ, eller så ropar man själv. CQ är den internationella Q-förkortningen för allmänt anrop, som innebär att man söker kontakt med vem som helst. För en nybörjare kan det vara lättare att svara på ett CQ för att få förbindelse. Få saker är mer frustrerande för en nybörjare än att kalla CQ efter CQ och inte få något svar.

Tala tydligt och långsamt, speciellt när du anger din anropssignal. Vid internationella kontakter användes nästan uteslutande engelska. Använd enkla ord och fraser, undvik slangord, vid bokstavering använd det internationella fonetiska alfabetet.

Övrigt

Ingen tycker om att lyssna på en dålig operatör. Träna upp dina färdigheter inom alla områden. Snart nog kommer du att finna att övning ger färdighet. Världen ryms plötsligt på ditt skrivbord och du kommer inte utan en viss stolthet att etablera kontakter med amatörer runt hela världen.

Kom ihåg, oavsett vilket band eller frekvens du använder så finns det andra som lyssnar. Använd vårdat språk och missbruka inte dina rättigheter att använda radion.

Visa hänsyn till andra. Tänk på att vi människor är olika. Sök undvika samtal som rör politik, religion, sex eller andra samtalsämnen som kan upplevas stötande för annan person med andra värderingar.

När du avstämmer din sändare, använd alltid konstantenn (Dummy Load). Avstäm aldrig din sändare på antennen då du riskerar att störa andra. Måste du stämma av på antenn, lyssna först och gör korta avstämningar.

Efter avslutad förbindelse har den station som först var på frekvensen rätt att fortsätta använda denna. Men om den andra stationen är en sällsynt DX-station är praxis att lämna över frekvensen.

Bli en bra operatör och var stolt över det!

Kom ihåg, "Ham Spirit" -  konsten att glädjas över andras framgångar!

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information