wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

De flesta radioamatörer är ansvarskännande operatörer som värnar om att föra vidare de traditioner som finns inom amatörradiohobbyn. De är medvetna om de privilegier och det ansvar det innebär att vara radioamatör och använder amatörbanden utan att orsaka avsiktiga störningar eller på annat sätt uppträda olämpligt.

Olyckligtvis finns det en liten skara radioamatörer som väljer att agera ansvarslöst. Några agerar också medvetet oseriöst vilket skapar osämja på banden. Här ges några tips vad du kan göra för att hjälpa till att bibehålla en för alla godtagbar trafikkultur.

Vad är olämpligt uppträdande?
Olämpligt uppträdande på amatörbanden förekommer i flera former. Det kan vara att neka någon tillgång till en viss frekvens, förolämpa någon, använda olämpligt språkbruk, spela musik, sända bärvåg, använda falska anropssignaler eller medvetet störa pågående radiotrafik. Målet är oftast att provocera, irritera eller såra andra eller skapa uppmärksamhet. Mindre vanligt, men lika allvarlig är det missbruk av radion riktat mot enskilda individer eller andra radiotjänster. Flera amatörband delas med kommersiell trafik t ex kust- och fartygsradio. Dessa stationer är i regel tilldelade fasta frekvenser och kan inte byta frekvens.

Vad bör du göra när du möter dessa former av avsiktlig olämplig användning av amatörradion?

1.  Kommentera eller svara ALDRIG den som medvetet orsakar problem. Det är ju just detta som den störande personen oftast vill uppnå.  Kom ihåg att du kanske själv bryter mot god operatörssed om du bemöter eller på annat sätt själv uppträder felaktigt.

2.  Röj ALDRIG den störandes identitet eller konfrontera honom/henne.

Radioklubbar och föreningar bör vara uppmärksamma på detta problem. Bäst sker detta genom att sakligt informera sina medlemmar om vikten att använda amatörradion på ett så bra sätt som möjligt så att alla kan trivas på banden.

Gränsen för vad som är lämpligt eller olämpligt beteende är diffus. Det är tillåtet att prata om annat än radioteknik. De allra flesta människor har också förmåga att själv känna av var gränserna går. En liten skara radioamatörer saknar dessa viktiga känselspröt. De har ofta ett omättligt behov av att hävda sig och älskar att höra sin egen röst. De är dominanta och självgoda. Det mest effektiva motmedlet är att bemöta dom med total tystnad eller snabbt avsluta radioförbindelsen, givetvis under hövliga former. Ingen artist är intresserad att uppträda ensam, utan publik i en tom salong.

Uppdaterad 2006-02-02

 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information