wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Inom EU-området pågår en genomgripande översyn av regelverket för

elektronisk kommunikation, varvid alla slags elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster  inbegripes - inklusive amatörradiotjänsten.

lagtelekom

År 2000 presenterade EU-kommissionen förslag till ett nytt regelverk för elektronisk kommunikation mot bakgrund av den snabba tekniska och marknadsmässiga utvecklingen. Till skillnad från traditionella nät kan nu, med användning av datateknik, näten göras tekniskt konvergenta så att de kan bära varandras tjänster. Med det nya regelverket skall olika typer av infrastruktur - telenät, datanät, rundradionät m.fl. - också kunna regleras på ett likartat sätt.

I Sverige har Regeringen tillsatt en särskild utredare för att utreda och föreslå ny lagstiftning och myndighetsorganisation inom området för elektronisk kommunikation. Uppdraget omfattar bl.a. en översyn av lagstiftningen och de politiska målen inom området. Arbetet skall bedrivas mot bakgrund av den tekniska och marknadsmässiga utveckling som skett med elektronisk kommunikation. Utredningen skall bl.a. göra en översyn av Telelagen (1993:597) och Lagen om radiokommunikation (1993:599) samt föreslå hur EG-rättsakterna skall genomföras i svensk lagstiftning.

Ett delbetänkande med förslag till Lag om elektronisk kommunikation (SOU 2002:60) lämnades den 8 juli 2002.

Den nya regleringen ska enligt tidsplanen vara genomförd i svensk lagstiftning den 25 juli 2003.

En av remissinstanserna har varit Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA).

 

Not: Den 25 juli trädde Lagen om elektronisk kommunikation i kraft.
Ovanstående information är skriven före detta datum.

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information