ESR har granskat PTS "Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare" Dnr 18-823.

PTS föreslår tilldelning av 5 MHz 5351,5 – 5366,5 kHz, (WRC-15) med maximal uteffekt 15 watt e.i.r.p. ESR ser positivt på att PTS avser tilldela 5 MHz (WRC-15) för amatörradiotrafik.

PTS föreslår också att maximalt tillåten uteffekt sänks från dagens 1000 W p.e.p. till 200 W p.e.p. ESR anser att PTS förslag om en sänkning av uteffekten till 200 W p.e.p. inte bör genomföras grundat i det faktum att det f.n. saknas föreskrifter som specifikt reglerar radiotillstånd för amatörradiosändare avsedda för amatörradiotrafik, för uteffekter över 200 W p.e.p.

ESR ger slutligen förslag på hur PTS bättre kan hantera den uppkomna situationen.

Remissyttrandet kommer att skickas in till PTS under morgondagen så än finns det lite tid kvar att lämna synpunkter. e-post medlem@esr.se

Hela ESR remissyttrande kan laddas ner här. >Länk<

/ ESR Styrelse

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information