Skriv ut

PTS önskar härmed samråda om förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

De föreslagna föreskrifterna innebär att 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs.

Om ni önskar yttraer ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredag 30 mars 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-823 och skicka svaren till pts@pts.se.

ESR avser att avge remissyttrande och medlemmarna uppmanas härmed att läsa igenom remissen och inkomma med synpunkter. Skicka dina synpunkter till medlem@esr.se Baserat på inkomna synpunkter kommer sedan ett utkast remissyttrande att tas fram som presenteras här på ESR.SE för ytterligare kommentarer innan det skickas in till PTS. Ändringarna i undantagsbestämmelserna denna gång är ganska stora så det är viktigt att sätta sig in i frågeställningarna ordentligt.

Här finns allt underlag;
http://www.pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2018/samrad-om-pts-forslag-om-n
ya-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-rad
iosandare/

/ESR Styrelse

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information