Från och med den 1 juli 2014 skall prov förrättas med hjälp av frågor ur den nya provfrågebanken som numera underhålls och förvaltas av Post- och telestyrelsen (PTS).

Provet består av två delar:
* Reglemente, lagar och trafikmetoder
* Ellära och radioteknik inkl elsäkerhet

Provfrågebanken har utökats väsentligt jämfört med den tidigare som använts av SSA. I huvudsak handlar utökningen om en breddning av provfrågorna för att uppfylla T/R 61-02 som anges som kunskapsnorm och finns inskriven i PTS föreskrifter för Amatörradio. Svårighetsgraden har i vissa avsnitt ökats medan andra ligger kvar på den tidigare nivån.

Provet för amatörradiocertifikat omfattar numera 30 frågor i avsnitten reglemente, lagar och trafikmetoder, 40 frågor i ellära och radioteknik samt 3 frågor i elsäkerhet. Varje fråga har fyra svarsalternativ och för varje alternativ ska man ange om alternativet är rätt eller fel svar på frågan som ställs. En helt korrekt besvarad fråga kan sålunda ge maximalt fyra poäng. Gränsen för godkänt prov är 105 poäng i reglementsdelen och 152 poäng i teknikdelen. Elsäkerhetsfrågorna som alla måste vara korrekt besvarade ger 12 poäng. PTS provfrågebank finns tillgänglig på hamradio.pts.se där det också går att göra övningsprov.

PTS skriver i ett informationsbrev till ESR följande
"Till de kurser som hålls under hösten används de nya proven. Eftersom det är första gången de används bör vi utnyttja möjligheten till återkoppling och förbättring på så sätt att om någon provdeltagare missat med några poäng kan provförrättaren tillåtas att genom muntliga frågor kontrollera om provdeltagaren bedöms ha tillräckliga kunskaper trots att det saknas några poäng och i så fall godkänna provet trots det.

Om sådant undantag görs under höstens prov så ska detta tydligt dokumenteras på provblanketten för att senare vara spårbart. Det ska också omgående återrapporteras via mail till PTS om det är någon fråga som är tvetydig eller där provdeltagaren missat på grund av en felaktigt formulerad fråga. Det kommer i så fall omgående att korrigeras så att kommande prov blir korrekta. Det är därför bra att inte ta ut frågeformulär långt i förväg innan de behövs eftersom eventuella korrigeringar då kan komma med i följande prov.

Från och med vårkurserna ska de nya proven gälla fullt ut som de är.

Provfrågorna revideras nu fortlöpande när feedback och rapporter om felstavningar etc, kommer in men när det stabiliserats kommer det att ske periodiskt kanske ett par gånger per år. I samband med det kommer kommentarer att begäras från provförrättare, kursledare och eventuellt även kursdeltagare för att få ett prov som motsvarar krav och förväntningar och minska risken att man misslyckas på grund av oklarheter eller olyckliga formuleringar."

Om provförrättning
I Sverige har sedan 2011 tre organisationer fått möjlighet att anordna prov och utfärda certifikat för amatörradio:

ESR, Experimenterande Svenska Radioamatörer
FRO, Frivilliga Radioorganisationen
SSA, Sveriges Sändaramatörer

I dagsläget är det endast SSA som provförrättar. Du som önskar avlägga prov för amatörradiocertifikat ombedes därför kontakta SSA Kansli på hq@ssa.se

ESR kommer under hösten 2014 att påbörja framtagning av egna rutiner för certifieringsverksamheten. Målet är att bli klara under våren 2015.

Funktionär för certifieringsverksamheten sökes
ESR söker en funktionär som är villig att ta ansvar för certifieringsverksamheten inom föreningen. Arbetet handlar i första skedet om att tillsammans med styrelsen och ESR provfrågegrupp ta fram rutiner och i ett senare skede handlägga certifieringsärenden i enlighet med de rutiner som tas fram på ett sådant sätt att möter de krav som ställs av PTS när det gäller tillsyn m m. Skicka din intresseanmälan till medlem@esr.se

Vill du bli provförrättare för ESR?
Du som skulle kunna tänka dig att verka som provförrättare för ESR ombedes inkomma med en intresseanmälan. Vi behöver namn och anropssignal samt kontaktuppgifter. Det är önskvärt att du skriver några rader om dina tidigare erfarenheter som provförrättare, utbildare eller motsvarande. I ett senare skede när våra rutiner och regler är klara kommer det att krävas en formell ansökan för att kunna bli antagen av ESR. Detta baserat på de överenskommelser som ESR har med PTS då det gäller kvalitetssäkring av certifieringsverksamheten. Skicka din intresseanmälan till medlem@esr.se

/Styrelsen

 

Uppdatering 2015-10-28

 

Information från ESR Styrelse

ESR har liksom FRO och SSA fått delegation från PTS att
förrätta prov för radioamatörcertifikat och tilldela amatörradiosignal.

Inom ESR har genom upprop i ERS Resonans
och på föreningens webbplats ESR.SE efterlysts intresse från
medlemmar som tillsammans med styrelsen är villiga att
utforma regelverk och rutiner som möter PTS krav samt
medlemmar som långsiktigt kan åta sig att leda certifieringsverksamheten.

Styrelsen konstaterar att gensvaret från medlemmarna hittills
inte varit tillräckligt starkt för att ESR omedelbart ska kunna
påta sig ansvaret att driva en robust certifieringsverksamhet
vilken kan anses fullt kunna leva upp till PTS kvalitetssystem.

Mot bakgrund av detta har Styrelsen därför beslutat att inte
forcera denna process, utan i stället valt att tills vidare
avvakta med att gå vidare med utveckling av certifieringsrutiner
för radioamatörer tills dess att tydliga önskemål om
sådant kommit från medlemmarna.

Den som önskar avlägga prov för amatörradiocertifikat eller
erhålla anropssignal hänvisas därför i nuläget till SSA.

ESR Styrelse

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information