Arbetsgruppen för HF inom IARU är bekymrad över att bristen på moral och etik har blivit utbredd i många av de existerande dagliga trafiknäten (s k ringar) och vill därför rekommendera alla medlemsorganisationer inom Region 1 att klargöra följande för sina medlemmar:

 

Regler vid nät- och ringtrafik
1

Inget nät eller ensam operatör har någon exklusiva rätt till en viss frekvens såvida inte detta inte kan anses som pågående nödtrafik. Vad som är nödtrafik finns om definierat i  "HF Emergency Operation Procedure".

2

I händelsen av pågående radioförbindelse på en så kallad nätfrekvens måste ett pågående förbindelse få avslutas före det att nättrafiken startas, alternativt måste nätet etableras på en annan frekvens. 

3

Nätkontrollanten (Master) är ansvarig för att nätet kontrolleras korrekt och välordnat och inte stör annan trafik.

4 Om ingen trafik pågår på en nätfrekvens är det inte tillåtet reservera frekvensen för annat än nödtrafik. Vad som anses som nödtrafik finns definierat i  "HF Emergency Operating Procedure".
5 Alla medlemsländer uppmanas arbeta för att förbättra situationen i enlighet medAmateur Radio Operator's Code".                            

Referenser:
IARU HF Handbook
IARU information 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information