Föreningen

ESR årsmöte 2019 avhölls söndagen den 7 april kl 10:00 på Hörby Radiomuseum.

Årsmöteshandlingar kan laddas ner via denna länk.

Har du inte betalt för 2019? Då är det dags nu!

Medlemsavgiften på 50 Kr betalas in på vårt Plusgiro 101 54 09-4. OBS Glöm inte att ange vem du är, din signal och mailadress.

Medlemsavgiften är låg och kanske vill ni bidra ytterligare till föreningens verksamhet? Ge då en gåva på samma postgiro, men ange att det är en gåva till ESR.


På http://www.esr.se/index.php/medlemsavgift finner du mera detaljer.

Du är som vanligt välkommen med frågor via mail till medlem@esr.se.

73 Medlemsservice ESR

Som tidigare antagits har PTS beslutat att fastställa de nya föreskrifterna om undantag för tillståndsplikt, där bl.a amatörradio ingår. Det innebär att tillståndsfriheten nu begränsas till amatörradiosändare med högst 200W, mot tidigare högst 1000W (andra effekter i vissa band).

I samband med detta införlivas också 60m-bandet (5,3515-5,3665 MHz) i föreskrifterna och är nu officiellt definierat som ett amatörband. Särskilt experimenttillstånd behöver inte längre sökas. Maximal effekt är 15W e.i.r.p

Den nya föreskriften finns nu tillgänglig på PTS hemsida:  https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/radio/beslutade_ptsfs-2018-3-undantagsforeskrifter.pdf, och börjar gälla 2018-11-01.

Nytt är då att tillstånd behöver sökas om man vill köra mer än 200W.

PTS har publicerat ett faktablad om det nya tillståndet här:
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/faktablad/radio/undantag/faktablad-amatorradiotillstand-pts-f-2018_7.pdf

Av faktabladet framgår att det endast kan beviljas 1000W-tillstånd för fasta radiosändare, och att den högre effekten endast gäller på de band som tidigare hade 1000W maximal effekt. Vidare framgår att årsavgiften kommer att vara 284:- (2018), att tillståndet har en giltighetstid på 3 år och att det förlängs automatiskt så länge villkoren är uppfyllda. F.n. verkar det alltså inte kunna beviljas tillstånd för mobil eller portabel användning. Där blir gränsen fortsatt 200W.

PTS har också tagit fram en ansökningsblankett att använda för den som avser använda mer än 200W. Ansökningsblanketten finns här: 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/blanketter/amatorradio/amatorradio.pdf

PTS informerar om ändringarna i föreskriften på den här sidan: 
https://pts.se/sv/nyheter/radio/2018/pts-beslutar-om-mer-utrymme-for-tillstandsfri-radioanvandning/

Utöver ändringarna som berör amatörradio finns 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare. Ändringar har gjorts på sammanlagt 41 punkter.

PTS har också publicerat bemötande av inkomna remissvar, där det bl.a framgår hur PTS ser på de invändningar ESR framfört genom sitt remissvar. PTS bemötande hittas här:  https://pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2018/samrad-om-pts-forslag-om-nya-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare/

Sammanfattningsvis kan vi då konstatera att från den 1 November 2018 gäller samma regler som tidigare - i alla fall för fasta sändare - om man sökt och beviljats tillstånd, och betalar årsavgiften på f.n. 284:-. 

(artikeln uppdaterad 2018-09-22/red)

 

ESR har beviljats utgivningsbevis för hemsidan esr.se av Myndigheten för press, radio & Tv (MPRT).

Det innebär att föreningen inte behöver inhämta medgivande från enskilda för att kunna publicera personuppgifter, t.ex namn och bild, på hemsidan. Därmed räknar vi med att hemsidan kommer att kunna uppdateras lite mer frekvent med relevant innehåll.

Ansvarig utgivare är Ingvar Flinck, SM7EYO.

Enligt SSA:s hemsida har PTS vid ett samrådsmöte informerat om att man står redo att fatta beslut om de nya undantagsföreskrifterna, som bl.a innebär en sänkning av den generellt maximalt tillåtna uteffekten till 200W. Föreskrifterna planeras träda i kraft den 1 november 2018.

Samtidigt skall det införas möjlighet att ansöka om tillstånd för högre effekter. Detaljerna kring detta verkar dock inte klara ännu.

ESR beklagar att PTS valt att ta detta steg. Föreningen har i sitt remissvar tydligt avrått från detta, och istället förespråkat en höjning av effekten till 1500W.

Underkategorier

Här samlar vi artiklar om vår verksamhet, här kan du hitta godbitar som beskriver vår historia och vad vi har åstadkommit under åren.

esr.se har utgivningsbevis för databas från Myndigheten för press, radio & TV.

Ansvarig utgivare: Ingvar Flinck - epost medlem@esr.se

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information