• Fieldday antenn
    Antenn resning på fieldday i OZ land
  • VHF/UHF Fieldday array
    Antennbygge för OZ Fieldday
  • Antennresning
  • Fieldday skog
    Antennskog från OZ Fieldday